Co kdybychom se nad migrací zamysleli jinak? Upozorňujeme na nerovnosti, pro které státní hranice nejsou překážkou. Věříme, že vytvoření udržitelnějšího světa pro všechny je možné plněním Cílů udržitelného rozvoje.

Za hranicemi svého původního domova žije na světě 272 milionů lidí. V měřítku celosvětové populace se nicméně podíl mezinárodních migrantů a migrantek pohybuje po více než čtvrt století okolo 3 %. Navzdory obecné představě, že migrují převážně muži, tvoří ženy a dívky téměř polovinu všech lidí, kteří opustili své domovy.

Ve společnostech, kde díky inkluzi disponuje každý člověk odpovídajícími právy a povinnostmi, mohou migranti a migrantky sehrávat jako občané aktivní roli. Díky tomu může migrace zlepšovat ekonomické a sociální podmínky místních komunit v cílové zemi i v zemích původu. Pojďme naši ochotu si navzájem porozumět zakládat nikoliv na tom, kdo je „cizí“ a kdo „náš“, ale na vědomí, že to co máme všichni společné je silnější, než to co nás rozděluje.