Lidstvo migruje od počátku věků. Nedílnou součást lidské povahy vnímáme v posledních letech stále více jako problém, který navíc rozděluje společnost.

Méně než polovina Čechů zná nějakého cizince osobně. Představu o tom, jací cizinci jsou, si 60 % veřejnosti vytváří na základě toho, co se dát vyčíst z médií. Pro české mediální zpravodajství je ale typické zobrazování migrace jako problému a spojování s kriminalitou či terorismem je pak garancí větší čtenosti. Naším cílem je přispívat k vyváženějšímu pohledu veřejnosti na migraci.

Migrace má mnoho tváří a je přínosem jak pro země zdrojové, tak pro ty přijímající.

Migrace ovlivňuje osudy milionů lidí skrz vazby rodinné, kulturní a ekonomické. Například podíl remitencí (peněz, které migranti zasílají svým rodinám v zemích původu) třikrát převyšuje zdroje, které do chudých zemí plynou z oficiální rozvojové pomoci. Migrace tedy představuje jeden ze způsobu boje proti chudobě. Lidé, kteří žijí v zahraničí, často nepřispívají svým domovským komunitám pouze ekonomicky, ale také tam přináší cenné znalosti a schopnosti. To přispívá k inovacím a technologickému rozvoji.

 

Restriktivní migrační politiky pak vedou k tomu, že na tom tratí všichni. Komplikovaný přístup k pracovním vízům může vést k nárůstu nelegálně zaměstnaných pracovníků. Kvalitními pracovními úvazky by přitom stát získal na daních a zdraví a životy nelegálně pracujících by nebyly ohroženy.  Podívejte se na přiklad problémů, kterým v Česku čelí ukrajinská komunita ve videu, které v roce 2018 publikovalo Multikulturní centrum Praha:

 

 Nepojmenovaný 1