Ambrela Development forum 2022

19. května 2022

Sto čtyřicet odborníků bude na rozvojovém fóru Ambrela v Bratislavě hledat inovativní řešení humanitární krize na Ukrajině.

Slovenská platforma Ambrela reaguje na humanitární krizi způsobenou válkou na Ukrajině dvoudenní mezinárodní konferencí Ambrela Development Forum. Více než sto čtyřicet mezinárodních rozvojových odborníků z více než dvaceti zemí bude v pěti diskusních panelech a třech workshopech analyzovat důsledky této krize, která postihuje celý region, a hledat řešení a doporučení pro celý humanitární a rozvojový sektor.

 

Ambrela Development forum 2022
19. května 2022 - Ambrela Development forum 2022

Za první dva měsíce války u našich východních sousedů již nedobrovolně opustilo své domovy více než šest milionů lidí z Ukrajiny (podle údajů IOM a OCHA OSN), osm milionů lidí je vnitřně vysídleno v rámci země a více než 415 tisíc lidí překročilo hranice se Slovenskem - většinou matky s dětmi. Humanitární a uprchlická krize má významný dopad na celý systém humanitární pomoci a rozvojové spolupráce v regionu. "Očekáváme, že tato bezprecedentní krize, která se odehrává v těsné blízkosti Evropské unie, která je kolébkou demokracie, jedním z nejbohatších regionů na světě a největším poskytovatelem rozvojové pomoci zemím s nízkými příjmy, bude mít významný dopad na prostor a stav občanské společnosti ve střední a východní Evropě. A to včetně Slovenska, jak již vidíme na práci našich členských organizací. Jedním z cílů Rozvojového fóra Ambrela (ADF) je proto najít řešení této humanitární krize a formulovat doporučení pro vlády jako dárce zahraniční pomoci a jejich rozvojové agentury," vysvětluje Daniel Kaba, výkonný tajemník platformy Ambrela.
Program mezinárodní konference Ambrela Development Forum (ADF), která se uskuteční 23.-24. května v Bratislavě, se zaměří nejen na představení inovativních způsobů poskytování zahraniční pomoci, ale také na zdůraznění významu a role občanské společnosti v dnešním světě. "Cílem akce je vytvořit prostor pro dialog o budoucnosti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce a přispět tak ke zlepšení rozvojové architektury aktérů ze střední a východní Evropy - v partnerství s institucemi EU, aktéry z globálního Jihu a z regionů sousedících s EU, včetně Ukrajiny," vysvětluje Daniel Kaba z Ambrely.

Konference proto bude klást velký důraz na hledání odpovědí na otázky, jaké jsou možnosti EU, jejích členských států, rozvojových a humanitárních organizací a dalších aktérů při poskytování pomoci a reakci na humanitární krizi způsobenou únorovou ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu.
Konference Ambrela Development Forum se koná pod záštitou prezidentky Slovenské republiky Zuzany Čaputové a je financována z prostředků EU a Slovenské republiky pod značkou SlovakAid. Je rozdělena do dvou dnů - méně formálního "zasedání občanské společnosti" pro občanskou společnost a formálního "politického a propagačního fóra" pro zástupce vybraných dárců, vládních rozvojových agentur, Evropské komise a Evropského parlamentu, jakož i národních platforem, think-tanků a konsorcií. 

Více informací o programu a diskutujících na ADF

První den ADF a ‘Civil Society Session‘  (23. května odpoledne) se v Univerzitní knihovně uskuteční diskuse o postavení občanské společnosti v současném světě a o nepříznivém trendu ztenčování prostoru pro občanský sektor. Dalším tématem budou důsledky obrovské mobilizace občanské společnosti v celém regionu na pomoc lidem postiženým válkou na Ukrajině pro fungování celého systému rozvojové a humanitární pomoci. Této části konference se zúčastní především lidé z nevládních organizací, kteří od počátku krize vykonávají náročnou práci v terénu na východní hranici a na území Ukrajiny.
Druhý den konference ADF s názvem "Policy and Advocacy Forum" (24. května) zahájí na Ministerstvu diplomacie státní tajemnice Ministerstva zahraničních věcí Ingrid Brocková. Na ADF vystoupí také náměstek ministra zahraničních věcí ČR Jiří Kozák, ředitelka CONCORD Europe Tanya Cox, úřadující generální ředitelka EK pro východní sousedství Katarina Mathernová a ukrajinský velvyslanec ve Slovenské republice Jurij Jurijovič Muška (seznam více než 30 řečníků naleznete zde: www.developmentforum.ambrela.org).
Tato část ADF bude příležitostí pro zástupce občanské společnosti diskutovat a obhajovat zájmy dalších aktérů v oblasti mezinárodního rozvoje - zejména zástupců vybraných ministerstev zahraničních věcí, institucí EU (DG NEAR a DG ECHO) a mezinárodních dárcovských organizací a rozvojových agentur. Ve třech panelových diskusích, po nichž budou následovat tři paralelní workshopy, se účastníci zaměří na současnou humanitární logistiku a přístup k humanitární pomoci na Ukrajině, budoucí perspektivy evropského humanitárního systému a architekturu oficiální zahraniční pomoci, výše zmíněné inovace a přizpůsobivost humanitárních organizací, jakož i na hledání možností financování rozvoje v postkonfliktních zemích. Diskusní panely budou živě přenášeny prostřednictvím účtů platformy Ambrela a partnerů ADF na Facebooku (https://www.facebook.com/Ambrela.org) a YouTube. 

Více informací o organizátoru ADF - Platforma Ambrela

Platforma rozvojových organizací Ambrela - Ambrela je zastřešující organizací 29 převážně nevládních organizací na Slovensku, které se zabývají humanitární pomocí, rozvojovou spoluprací a globálním vzděláváním doma i v zahraničí. V letošním roce končí tříletý projekt "Globální cíle a migrace", který podpořila EU prostřednictvím programu DEAR, a v jeho rámci osvětová kampaň "Tváře migrace". Jejím cílem je rozšířit povědomí Slováků a Slovinek o důvodech a způsobech migrace optikou mezinárodního rozvoje a prostřednictvím příběhů konkrétních lidí ze zahraničí vysvětlit našemu obyvatelstvu, co prožívají lidé prchající před válkou a proč je třeba jim pomáhat.
Vzhledem k tomu, že od začátku invaze překročilo slovenské hranice více než 415 tisíc lidí z Ukrajiny, nelze se tématu uprchlíků vyhnout. Kampaň Ambrely "Tváře migrace" a konference Ambrela Development Forum (ADF) tak dostávají nový impuls a větší význam. Více informací o činnosti společnosti Ambrela najdete na internetových stránkách: www.ambrela.org a https://tvaremigracie.ambrela.org/.

Shrnutí důležitých údajů o akci ADF

Co můžeme očekávat od první akce svého druhu na Slovensku - mezinárodní konference Ambrela Development Forum (ADF)? Nabízíme krátké shrnutí:


1. Přihlásilo se více než 140 účastníků.
2. Sejde se mezinárodní společenství z více než 20 zemí (včetně Ukrajiny).
3. V rámci 5 panelů a 3 interaktivních workshopů se bude diskutovat o nejnovějších tématech.
4. Skvělá příležitost k navázání kontaktů - schůzky si naplánujte předem prostřednictvím e-mailu. 
5. Vystoupí více než 30 vynikajících řečníků, například:

- Ingrid Brock, státní tajemnice Ministerstva zahraničních věcí Slovenské republiky
- Jiří Kozák, náměstek ministra zahraničních věcí, Česká republika
- Katarína Mathernová, zastupující generální ředitelka, DG NEAR
- Michael Köhler, úřadující generální ředitel, GŘ ECHO
- Miriam Lexmannová, poslankyně Evropského parlamentu
- Jurij Muška, velvyslanec Ukrajiny ve Slovenské republice
- Tanya Cox, ředitelka CONCORD Europe a další.

Ambrela development forum - banner