Background dokument: Odlesňování, změna klimatu a migrace od partnerské organizace Focsiv

25. dubna 2022

Začtěte se do nového background dokumentu od naší partnerské organizace Focsiv o vztahu mezi odlesňováním a migrací.

Background dokument č. 17
25. dubna 2022 - Background dokument: Odlesňování, změna klimatu a migrace od partnerské organizace Focsiv

Hlavní ekonomické zájmy v oblasti těžby přírodních zdrojů (od uhlovodíků po nerostné suroviny, od dřeva po rozsáhlé plantáže) způsobují odlesňování stovek kilometrů čtverečních na úkor biologické rozmanitosti a místního obyvatelstva. Zejména původní obyvatelé a místní komunity v Amazonii, střední Africe, Indonésii a na Borneu jsou nuceni opustit svá území. Tato dynamika se prolíná s dalšími proměnami vyvolanými kolonizací a přesuny obyvatelstva za jinými účely.
Nový background dokument shrnuje některé nedávné analýzy probíhajících procesů a opatření k jejich řešení v rámci cílů udržitelného rozvoje.

Snímek obrazovky (125)