Dvě nové publikace od řeckého partnera ActoinAid

11. února 2021

Přinášíme vám dvě nové publikace, které vydala řecká organizace ActionAid. Jedná se o Monitoring report: Migrace jako základní prvek udržitelného rozvoje.Výzvy pro Agendu 2030. A dále Policy paper: Cíle udržitelného rozvoje a migrace.

Dvě publikace od řeckého P
11. února 2021 - Dvě nové publikace od řeckého partnera ActoinAid

- Monitoring report se zaměřuje na souvislosti mezi udržitelným rozvojem a migrací a snaží se představit kroky, které v souvislosti s realizací cílů udržitelného rozvoje (SDG) v rámci Agendy 2030 OSN přijalo Řecko. V první části přináší krátkou rekapitulaci situace v zemi po zvýšeném náporu uprchlíků a migrantů posledních let, z úhlu pohledu cílů udržitelného rozvoje. Druhá část představuje hlavní opatření přijatá ústřední vládou za účelem integrace uprchlíků i migrantů do společnosti, a analyzuje styčné body mezi integrací a cíli udržitelného rozvoje (SDG). Závěr zprávy se zabývá celkovým hodnocením dosud dosažených výsledků z hlediska plnění cíle “no one should be left behind” (nikoho nenechat napospas osudu).

Publikaci v českém jazyce najdete zde. Anglická verze k dispozici zde.

- Policy Paper je shrnutí, které je založeno na závěrech zprávy „Migrace jako základní prvek udržitelného rozvoje. Výzvy pro Agendu 2030“ (Migration as a basic element of sustainable development. The 2030 Agenda challenges), která se zaměřuje na souvislosti mezi udržitelným rozvojem a imigrací, a dále představuje kroky, které podniká Řecko ve snaze dosáhnout cílů udržitelného rozvoje (SDG) v rámci Agendy 2030 OSN.


Od roku 2015, kdy bylo 17 cílů udržitelného rozvoje s mottem “no one should be left behind” (nikoho nenechat napospas osudu) přijato, se potvrdilo, že pokrývají nejrůznější náročné problémy a že vymezují nejen společné směřování, ale nastavují i prostředky, jež mohou účastnické země využít při dosahování optimálních výsledků do roku 2030. Jakožto jeden z účastnických států, Řecko v roce 2017 zmapovalo svou aktuální situaci, aby zjistilo, v jakém výchozím bodě se ve výhledu do roku 2030 skutečně nachází. V rámci tohoto procesu bylo stanoveno 8 národních priorit . Ty byly podrobně analyzovány v dobrovolném vnitrostátním přezkumu pro rok 2018, jediném, který Řecko dosud předložilo. Ve stručnosti lze říci, že prioritou do nadcházejících let bylo stanoveno zmírnění chudoby a nerovností, které brání procesu konkurenceschopného, inovativního a udržitelného hospodářského růstu, a dále pak budování silných a transparentních institucí.

Publikaci v českém jazyce najdete zde. Anglická verze je k dispozici zde