Encyklopedie migrace – jak vznikla a k čemu je dobrá?

30. října 2019

Kam nejčastěji míří uprchlíci ze Sýrie, odkud v současnosti pochází nejvíce nových uprchlíků, nebo budoucí plány týmu, který stojí za projektem Encyklopedie migrace. O tom všem byla přednáška „Jak vznikla Encyklopedie migrace“, kterou k 18. říjnu zorganizovala Českobratrská církev evangelická ve spolupráci Diakonií ČCE.

Encyklopedie migrace – jak vznikla a k čemu je dobrá?
30. října 2019 - Encyklopedie migrace – jak vznikla a k čemu je dobrá?

Encyklopedie migrace vznikla jako projekt několika nadšených studentů Univerzity Karlovy, kteří se setkali jako dobrovolníci na Balkáně. V návaznosti na tuto zkušenost se  zapojili do Studentského hnutí za solidaritu a Encyklopedií chtěli přispět ke kultivaci společenské diskuse na takto třeskuté téma a také k zapojení akademické obce do veřejné debaty.

Přednášejícím byl Petr Felčer, který je do projektu Encyklopedie Migrace zapojený od samotného začátku. Se zakladatelem Encyklopedie se totiž setkal během své dobrovolnické činnosti na Balkáně v roce 2015. K tématu migrace má blízko také díky vystudované Mezikulturní komunikaci a mimo projekt se věnuje také překládání z francouzštiny a arabštiny.

První vize projektu spočívala ve vytvoření wikipedie migrace zaměřené zpočátku především na Evropu a měla toto téma představit v kontextu a souvislostech a také předat komplexní obraz skutečnosti z domovských zemí migrantů. Postupně se ale design portálu měnil a s ním i verze interaktivní mapy se kterou se na webu pracuje.

Dnes na web přispívají akademici z celého světa, tým Encyklopedie spolupracuje s médii a se školami a do budoucna má vizi tzv. Politické encyklopedie migrace, která by mohla pro média i laiky být  ještě o něco zajímavější, protože jak říká sám Felčer, „média pracují v rychlém tempu a my jim chceme stačit.“

Petr Felčer přednáší o vzniku Encyklopedie migrace.

Debata s posluchači pak byla zaměřená na pohled Felčera na Syrskou krizi a na to, jak na ni nahlíží sousední státy, které se s jejím následkem v podobě velkého množství uprchlíků musí vyrovnávat. Například v Libanonu mohou přesídlení Syřani pracovat jen v zemědělství, nebo ve stavebnictví. Mezi uprchlíky, kteří před konfliktem uprchli do Turecka je Erdogan oblíbený, protože mohli rychle získat občanství. Uprchlíci, kteří se vrací zpět do Sýrie pak často čelí komplikované bezpečnostní situaci a šikaně ze strany místního obyvatelstva.

Pozornost ale nebyla upřená pouze na Blízký východ. Felčer také upozornil na to, že nejvíce nových uprchlíků je momentálně z Venezuely (341 800, UNHCR 2019). Ta poslední roky čelí prohlubující se humanitární krizi v důsledku špatně promyšlených ekonomických reforem prezidenta Nicoláse Madura, sankcí, které byly na zemi uvaleny a represivního politického režimu, který v zemi panuje. Za poslední roky tak zemi opustilo dohromady více než 4 miliony jejích obyvatel z nichž většina zůstala v regionu Latinské Ameriky.

Jak už bylo zmíněno, portál Encyklopedie migrace není zaměřený pouze na širokou veřejnost, nebo novináře, ale také na práci se studenty a pedagogy ze středních škol, pokud by Vás zaujala možnost této spolupráce, neváhejte se obrátit na Zuzanu Terry (terry@encyclopediaofmigration.org), která workshopy pro školy koordinuje. Aktuality o projektu také můžete sledovat na facebookové stránce projektu.