Evakuace uprchlických táborů v čase pandemie koronaviru: apel Diakonie Rakousko

26. března 2020

Diakonie Rakousko, společně s dalšími původně dvěma sty evropskými organizacemi, vyzvala vedoucí politické představitele Evropské unie a řecké vlády k urgentní evakuaci uprchlických táborů a tzv. hotspotů na řeckých ostrovech. „Řecko nemůže samo tuto situaci zvládnout a Rakousko nemůže zůstat stranou a pouze přihlížet“ říká Maria Katharina Moserová, ředitelka rakouské Diakonie. Evakuací je nutné zabránit katastrofálním následkům šíření pandemie Covid-19 do těchto míst.  

Evakuace uprchlických táborů v čase pandemie koronaviru: apel Diakonie Rakousko
26. března 2020 - Evakuace uprchlických táborů v čase pandemie koronaviru: apel Diakonie Rakousko

Foto: Instagramový příspěvek uživatele @dukdukpaint. Zdroj zde.

„Covid-19 činí evakuaci, ke které již Diakonie opakovaně vyzývala, ještě urgentnější. Evropa musí nyní jednat tak rychle, jak je to jen možné, a podniknout pohotovostní kroky přesunu uprchlíků na řeckých ostrovech do odpovídajících ubytovacích zařízení. A to nejen za účelem ochrany samotných uprchlíků, ale i místních obyvatel a humanitárních pracovníků. Následky propuknutí onemocnění Covid-19 v uprchlických táborech jsou nepředstavitelné,” uvedla ředitelka Diakonie Rakousko, Maria Katharina Moserová.

Tento postoj zastávají také Lékaři bez hranic (MSF), významná humanitární organizace působící přímo na místě, která v kontextu šíření koronaviru v uprchlickém táboře Moria na ostrově Lesbos. Podle MSF je v Morii nedostupné mýdlo, na 1300 obyvatel připadá pouze jeden vodovodní kohoutek a pěti až šestičlenné rodiny sdílejí prostor pouhých tří metrů čtverečních.

Diakonie Rakousko je přesvědčená o tom, že samotná pomoc přímo na místě není za současných podmínek schopna zabránit šíření Covid-19. Namísto toho je třeba společného úsilí členských států Evropské unie, a to jak poskytnutím pomoci Řecku při zajišťování odpovídajícího ubytování přímo v zemi, tak poskytnutím ubytování žadatelům o azyl v prázdných ubytovacích zařízeních v dalších zemích EU. Žadatelé o azyl by měli být přemístěni přímo do zemí, které jsou ochotné je přijmout, setrvali by zde v karanténě a dostalo by se jim zdravotní a psychologické péče, zatímco by probíhalo jejich azylové řízení. Podle Marie Kathariny Moserové, ředitelky rakouské Diakonie, „Řecko samo tuto situaci zvládnout a Rakousko nemůže zůstat stranou a pouze přihlížet.”

Německý ministr vnitra Horst Seehofer přislíbil, že navzdory omezením vstupu do země v souvislosti koronavirem, přijme Německo uprchlíky z řeckých táborů. Stejný postoj vyjádřila Francie, Irsko, Portugalsko a Finsko.  Stejný postoj sdílí také Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE, které se spolu s dalšími partnerskými organizacemi projektu Cíle udržitelného rozvoje a migrace k výzvě připojilo.

Poskytnutí azylu musí zůstat lidským právem

Ve své výzvě adresované vedoucím politickým představitelům Evropské unie, prohlašují organizace, že na základě vlastní dlouhodobé práce s uprchlíky jsou přesvědčené o tom, že je v kapacitách Evropské unie vyřešit současnou krizi na vnějších evropských hranicích. Podepsané organizace požadují také okamžitou obnovu možnosti vyhledání azylu jako lidského práva. „Toto se týká přijímání žádostí o poskytnutí azylu a jejich vyhodnocování ve spravedlivém azylovém řízení, namísto trestání těch, kteří překročili státní hranice, aby mohli žádost podat, a plného respektování tzv. principu nenavracení, který je nyní obcházen nelegálními zpětnými opatřeními.

Výzvu můžete podpořit i Vy!

Připojte se svým podpisem jako jednotlivec nebo organizace.

Celé znění výzvy je k přečtení zde.

Více informací a seznam organizací i jednotlivců, kteří se již k výzvě připojili, naleznete zde.