Expertní informace o migraci

25. listopadu 2020

Z výzkumné zprávy "Migrace bez migrantů? Mediální obraz migrace a jejích aktérů v České republice.", publikované v roce 2019 organizací Člověk v Tísni, vyplývá, že v médiích dostávají nejčasteji příležitost se k tématu migrace vyjádřit politici. V mnohem menší míře je prostor poskytnut expetům a expertkám a na posledních příčkách mluvčích jsou migranti a migrantky. "Expertní informace o migraci" poskytují souhrn kontaktů na odborníky a odbornice na téma migrace z českých neziskových organizací, kteří se k tématu mohou vyjádřit kvalifikovaně.

Expertní informace o migraci
25. listopadu 2020 - Expertní informace o migraci

Obrázek: Vektorová grafika autorky Angelina Bambina .

exp1

exp2

exp3