Jak vytvořit udržitelnější a spravedlivější svět po koronavirové krizi

22. května 2020

Minulý týden jsme se připojili k výzvě světovým lídrům a OSN a žádáme je o spravedlivou a udržitelnou obnovu společnosti po koronavirové krizi. Toto je 12 základních bodů výzvy, kterou podpořilo již 500 organizací z celého světa.

Jak vytvořit udržitelnější a spravedlivější svět po koronavirové krizi
22. května 2020 - Jak vytvořit udržitelnější a spravedlivější svět po koronavirové krizi

Organizaci spojených národů žádáme, aby:

 • propojila okamžitou pomoc a financování obnovy přímo s lokálními iniciativami, které zohledňují potřeby žen, vyloučené populace, komunitních organizací a sociálního podnikání
 • zaštítila svobodu projevu a podpořila inovativní přístupy ke svobodě shromažďování, včetně online prostředí
 • podpořila stav světového příměří a vlády v tom, aby přesměrovaly vojenské výdaje do sociálního a zdravotnického sektoru
 • vyzvala k zastavení obchodu s divokými zvířaty a odlesňování

V krátkodobé perspektivě okamžité odpovědi na epidemii žádáme vlády členských států a donory, aby:

 • zajistili bezpečné a důstojné pracovní podmínky pro pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách a jejich dostatečné financování
 • zahrnuli občanskou společnost do plánování a politik reakce na epidemii Covid-19
 • dodržovali při financování a tvorbě politik své závazky plynoucí z lidských práv, a to obzvlášť v otázkách genderu, práv seniorů a lidí s postižením
 • zavedli jednoznačné sociální a environmentální podmínky jakékoliv nouzové finanční podpory firmám, např. férové zacházení se zaměstnanci nebo omezování emisí skleníkových plynů

Ve střednědobé perspektivě obnovy žádáme vlády členských států a donory, aby:   

 • iniciovali zásadní změnu směrem k univerzální zdravotní a sociální péči, včetně dostupnosti služeb jako očkování či prostředků pro sexuální a reprodukční zdraví
 • odpustili státní dluhy a zajistili tím vládám potřebné finance pro spravedlivou obnovu států 
 • přijali spravedlivější daňové politiky vůči těm, kteří disponují většinou zdrojů ve společnosti a vypořádali se s daňovými úniky a ráji
 • podnítili feministickou a environmentálně příznivou průmyslovou změnu, která přinese udržitelné pracovní příležitosti a místa

Podpořte tuto výzvu hashtagem #CovidCitizenAction na sociálních sítích a připojte se k spolu s námi ke světovému dni solidarity 22. května! #STRONGERTOGETHER