Monitorovací zpráva organizace Ambrela o naplňování Agendy 2030 a řešení migrace na Slovensku

23. dubna 2021

Od roku 2015 zaznamenalo Slovensko nárůst počtu cizinců a cizinek. K 31. 12. 2019 jich na Slovensku žilo celkem 143 075, což je stále jen 2,62 % z celkového počtu obyvatel Slovenské republiky. Absolutní čísla ukazují nárůst o 58 288 cizinců v letech 2015 až 2019, a to zejména státních příslušníků ze třetích zemí. 

Monitorovací zpráva organizace Ambrela o naplňování Agendy 2030 a řešení migrace na Slovensku
23. dubna 2021 - Monitorovací zpráva organizace Ambrela o naplňování Agendy 2030 a řešení migrace na Slovensku

Monitorovací zpráva s názvem „Monitorovacia správa Ambrely o napĺňaní Agendy 2030 a riešení migrácie v SR (2015 – 2019)“ od autorské dvojice Zuzana Števulová a Daniel Kaba porovnává situaci a vývoj v oblasti migrace s ohledem na priority a cíle Agendy 2030. Zaměřuje se na období mezi lety 2015–2019, takže neřeší situaci způsobenou pandemií COVID-19.

Ambrela 5.1

Foto: Tomáš Halász

V roce 2018 si Slovensko vybralo šest národních priorit pro provádění Agendy 2030 (ze sedmnácti cílů udržitelného rozvoje). Těmito prioritami jsou: vzdělávání pro důstojný život, posun směrem k hospodářství založenému na znalostech a environmentálně udržitelné hospodářství tváří v tvář demografickým změnám a měnícímu se globálnímu prostředí, snižování chudoby a sociální začlenění, udržitelná města a regiony v souvislosti se změnou klimatu, právní stát, demokracie a bezpečnost a zdraví a kvalitní život. Téma migrace však není ve vnitrostátních prioritách výslovně zmíněno.

V monitorovací zprávě se dočtete více o sociálním, ekonomickém a politickém začlenění migrantů v SR ve sledovaném období, jakož i o pravidelném příchodu migrantů ze třetích zemí na Slovensko. Zvláštní část je věnována tématu rozvoje a humanitární pomoci v souvislosti s migrací. Humanitární projekty SlovakAid se zabývají téměř výhradně pomocí uprchlíkům (Libanon), vnitřně vysídleným osobám (Sýrie, Ukrajina, Jižní Súdán) nebo tzv. navrátilcům (Irák). Pokud jde o rozvojovou spolupráci, Slovenská republika se angažuje především v Keni s cílem přispět ke snížení počtu vysídlených venkovských oblastí a migraci do měst.

Ambrela 5.2

Více se dočtete v monitorovací zprávě Ambrely s názvem „ Monitorovacia správa Ambrely o napĺňaní Agendy 2030 a riešení migrácie v SR (2015 – 2019)“ / Monitoring paper on Agenda 2030 implementation and migration management in Slovakia (2015 – 2019), který byl vytvořen v rámci projektu Globální cíle a migrace, podporovaného zdroji EU prostřednictvím programu DEAR – zde ve slovenštině a v angličtině.