Nová série videí představujících udržitelnější svět pro všechny

16. prosince 2020

Náročný rok 2020 se pomalu chýlí ke konci. Většina z nás mohla na vlastní kůži pocítit vzájemnou propojenost světa, v němž žijeme, a skutečnost, že takový svět přináší řadu výhod i rizik. Globální pandemie změnila téměř každý aspekt našeho každodenního života a ovlivnila celou světovou populaci bez ohledu na sociálně ekonomický status, etnický původ, vyznání nebo místo původu. Nejnáročnější situaci však čelili ti, kteří by byli zranitelní i bez ohledu na pandemii: senioři, ženy, migranti, pečovatelky ve veřejných službách i domácnostech a sociálně znevýhodněné osoby bez domova či přístupu ke zdravotnickým službám. 

Nová série videí představujících udržitelnější svět pro všechny
16. prosince 2020 - Nová série videí představujících udržitelnější svět pro všechny

Fotka: Autor Daniel Funes Fuentes, Zdroj Unsplash.com

Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 je výsledkem společného úsilí globálního společenství k vytvoření rámce, který by podporoval proměnu světa v sociálně, environmentálně a ekonomicky udržitelnější místo, zaručující dodržování lidských práv všem lidem planety. Kampaň Tváře migrace se v uplynulých letech zaměřovala na provázanost mezi Cíli udržitelného rozvoje a migrací. Rozhodli jsme se vytvořit sérii videí, která přinášejí příklady toho, jak v praxi vypadá svět, kde nikdo nezůstává stranou.

Konkrétněji, například Cíl udržitelného rozvoje 11 apeluje na rozvoj inkluzivních, bezpečných, odolných a udržitelných měst a komunit, které by zaručovaly rovný přístup ke všem veřejným statkům a službám. Řada příkladů potvrzuje, že iniciativy na úrovni komunit a měst mohou být účinným nástrojem ke snižování nerovností, pokud zaujímají inkluzivní přístup, tedy rovnoprávný postoj ke všem při současném zachování a respektování rozdílností.

Cíl udržitelného rozvoje 17 apeluje na uzavírání globálních partnerství při řešení globálních problémů. Navázání dialogu mezi diasporami a úřady je jednou z možností jak dosáhnout spravedlivějších a inkluzivnějších politik a strategií.

Snahy o naplňování Cílů udržitelného rozvoje 11 a 17 přispívají i k plnění cíle 10, který žádá snížení nerovností v jednotlivých zemích i mezi zeměmi navzájem, a podporu sociální, ekonomické a politické inkluze všech, bez ohledu na věk, pohlaví, zdravotní postižení, rasu, etnickou příslušnost, původ, vyznání nebo ekonomické či jiné postavení.

Připravovaná série videí ukazuje, jak se tyto zdánlivě abstraktní cíle odrážejí v našem každodenním životě a jak každý může svým dílem přispět k utváření světa, kde nikdo nezústane stranou. Na uvedení prvního dílu této série se můžete těšit u příležitosti Mezinárodního dne migrantů, který si připomeneme 18. prosince 2020!