Nové video Diakonie "Pálí Vás to?" na téma klimatické migrace

3. března 2021

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce uvádí očekávané video na téma klimatické migrace, které odstartuje kampaň "Pálí Vás to?" Video se věnuje situaci v Kambodži, kde Diakonie dlouhodobě působí a podporuje lokální farmáře.

 

Nové video Diakonie "Pálí Vás to?" na téma klimatické migrace
3. března 2021 - Nové video Diakonie "Pálí Vás to?" na téma klimatické migrace

Kambodža patří mezi země jihovýchodní Asie, které jsou nejvíce ohroženy změnou klimatu. A změna klimatu je jedním z významných tlakových (tzv. push) faktorů pracovní migrace v zemi.

Podobně jako další země jihovýchodní Asie čelí Kambodža rostoucím hrozbám změny klimatu a s tím spojenými ztrátami na lidských životech a značnými škodami v hospodářství a na přírodních zdrojích. Obzvláště v posledním desetiletí dochází k častějším a intenzivnějším povodním, extrémnímu suchu, prosolování půdy a extrémním povětrnostním vlivům. Změna klimatu se proto stává problémem číslo jedna, který je potřeba zohlednit při navrhování vhodných politik, strategií a opatření v oblasti změny klimatu na regionální a národní úrovni. Kambodža proto vypracovala svůj strategický plán pro změnu klimatu na období 2014–2023.

Kromě povodní, sucha a ničivých vichřic jsou lidé také ohroženi epidemiemi, požáry a dalšími riziky, která mohou být potenciálními spouštěči katastrof. Tato rizika se umocnila právě změnami klimatu a představují nebezpečí ohrožující živobytí místních.

Změny klimatu mají významný dopad na zemědělskou produkci, a tedy i na potravinovou bezpečnost. Je potřeba si uvědomit, že pro přibližně 80 % populace představuje zemědělství jediný zdroj obživy a příjmů.

Zemědělská produkce je stále závislá na dešťové vodě, což znamená, že suchá roční období významně ztěžují pěstování rýže, zeleniny a dalších plodin. S obdobím sucha přichází nejen nedostatek vody, ale také velmi vysoké denní teploty kolem 42 stupňů Celsia. Takovéto teploty jsou neúnosné jak pro plodiny, tak pro samotné farmáře při práci na polích.

Tato situace znamená pro farmáře nové výzvy. Je proto důležité vybavit zemědělce nezbytnými znalostmi a dovednostmi, které jim pomohou přizpůsobit se dopadům změny klimatu, zmírňovat je a být vůči nim odolní. Jednoduchá řešení a malá podpora někdy mohou přinést významnou pozitivní změnu.

Klimatické změny jsou jen jedním z důvodů migrace, kdy vice než milion kambodžanů pracuje ať už legálně nebo nelegálně v zahraničí. Většina hledá práci mimo zemi původu kvůli nedostatku pracovních příležitostí v zemi a nízkým výdělkům. Primární cílovou zemí kambodžské pracovní migrace je Thajsko, kde kambodžané pracují v zemědělství, chovu hospodářských zvířat, rybolovu, stavebnictví, výrobě a službách, včetně práce v domácnosti. Pouze malá část těchto pracovníků využívá legální způsob, a to kvůli vysokým nákladům, dlouhým čekacím lhůtám a administrativní složitosti. Většina spoléhá na své sociální sítě a nelicencované pracovní agentury. Tito nelegální migranti často pracují v nedůstojných a velmi nepříznivých pracovních podmínkách, mnoho hodin denně za velmi nízkou mzdu, nemají nárok na žádnou zdravotní péči ani ochranu.

Kambodža si je však této výzvy vědoma a snaží se ji řešit prostřednictvím strukturálních změn a plánů, jako jsou Strategický plán pro změnu klimatu (Cambodia Climate Change Strategic Plan 2014–2023) nebo novela týkající se pracovní migrace (Policy on Labour Migration (2018).

Klíčová je také zahraniční rozvojová spolupráce, která může podpořit jak místní a provinční vládu v jejich snahách o rozvoj, tak i místní obyvatelstvo a zvyšovat jejich kapacitu a odolnost.

Proto v Kambodži působí i Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce. Změny klimatu a přírodní katastrofy dopadají především na zemědělský sektor, proto projekty zahrnují adaptabilitu na změny klimatu v zemědělství (CCAA – Climate Change Adaptive Agriculture). V praxi to znamená, že projekty podpoří farmáře, aby začali na své půdě využívat nové zemědělské techniky (např. kapková závlaha), zvýšili svojí produkci a šli tím tak příkladem svým sousedům. V rámci školení se učí techniky pěstování plodin odolných vůči klimatickým změnám, dostanou odolná semena, organická hnojiva a další vybavení. Zároveň jsou v pravidelném kontaktu s odborníky, kteří jim poskytují další rady v oblasti pěstování a rozmanitých plodin. Farmáři tak díky zvýšené produkci zvýší i svoje příjmy, nemusí migrovat do velkých měst či do sousedního Thajska a mohou zůstat doma se svými rodinami.

Video ke shlédnutí zde:

K tomuto tématu jsme nedávno představili také případovou studii Klimatická migrace. Krátký úvod k publikaci najdete zde a samotnou publikaci si můžete přečíst zde.

CAMBODIA CLIMATE CHANGESTRATEGIC PLAN (2014 – 2023): http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cam143041.pdf