Nové video od partnerské organizace FOCSIV o klimatu a migraci.

27. dubna 2021

Změna klimatu se již stala realitou dnešní doby a dopady těchto změn následně vedou k vysídlování a k nucené migraci. Změna našeho životního stylu a neudržitelných výrobních procesů je nezbytná pro ochranu našich životů, domovů a pracovních míst milionů rodin.

Nové video od partnerské organizace FOCSIV o klimatu a migraci.
27. dubna 2021 - Nové video od partnerské organizace FOCSIV o klimatu a migraci.

Nové video bylo představeno italskou organizací FOCSIV již 22. dubna při příležitosti světového Dne Země. A dnes, 27. dubna, bude video zveřejněno a šířeno na evropské úrovni prostřednictvím komunikačních kanálů partnerů kampaně Tváře Migrace (Faces of Migration).

Video ukazuje, jak emise skleníkových plynů a související oteplování atmosféry a oceánů způsobují ekologické katastrofy, od povodní po dezertifikaci, což nutí miliony rodin k vysídlení ze svých zemí.

Odhaduje se, že do roku 2050 bude nuceně vysídleno 140 milionů lidí. Účastníci ve videu ukazují, jak změna klimatu zesiluje konflikty a migraci z Afghánistánu do Nigérie.

Je zapotřebí globálních a lokálních opatření v oblasti klimatické spravedlnosti: ti, kdo způsobují nejvíce emisí skleníkových plynů, je musí urgentně snížit, zatímco ty nejvíce zasažené státy a jednotlivé rodiny musí být co nejaktivněji podporovány, tak aby byli ochráněny před katastrofami s ekonomickými následky, tak aby bylo možné se vyhnout hydrogeologickému narušení.

Je zapotřebí více zefektivnit mezinárodní spolupráci a Evropa by se měla snažit zvýšit investice do agroekologie, obnovitelných energií, udržitelných a inkluzivních měst a práv nejzranitelnějších osob a migrantů, tak jak je to ustanoveno v Agendě pro udržitelný rozvoj 2030.

Evropské země by měli mít plán na to, jak dosáhnout cíle 0,7 % svého HDP pro rozvojovou spolupráci, pro důrazný, rovný a spravedlivý přechod na nové paradigma.

Video můžete shlédnout níže a současně je k dispozici na kanálu Focsiv YouTube a také na webových stránkách Faces of Migration.