Nový policy paper od slovenské organizace Ambrela

6. prosince 2021

K 5. prosinci, kdy se každoročně slaví Mezinárodní den dobrovolníků, vydala naše partnerská organizace Ambrela nový policy paper, který se věnuje přínosu mezinárodního dobrovolnictví ke globálním cílům a Agendě 2030.

od slovenské organizace Ambrela
6. prosince 2021 - Nový policy paper od slovenské organizace Ambrela

Studie částečně vychází z výzkumu členů Ambrely, kteří připravují a vysílají mladé lidi ze Slovenské republiky na dobrovolnickou činnost do zemí globálního Jihu. Za posledních zhruba deset let jich bylo tímto způsobem vysláno na dvě stovky a ani pandemie Covid-19 tyto cesty zcela neochromila.

Mapování a podávání zpráv o dopadech dobrovolnických projektů poskytuje zúčastněným (ale především vysílajícím) organizacím příležitost zamyslet se nad jejich interakcí s vyslanými lidmi i dalšími partnery, což otevírá možnost sebereflexe a zlepšení celého řízení dobrovolnictví. Vhodný způsob měření a hodnocení tohoto příspěvku ve vztahu ke globálním cílům se však stále hledá. Pomocnou ruku podala International Forum for Volunteering in Development (Forum) s novou online platformou, která byla spuštěna na podzim 2021 a jejíž součástí bude i nástroj pro sebehodnocení, který umožní měřit dopad dobrovolnictví na rozvoj v několika oblastech. Výzkumů, které by prokázaly přínos dobrovolnictví pro mezinárodní rozvoj, je stále málo. Ve Slovenské republice byl první takový výzkum, zaměřený také na motivaci a přínos vysílajících organizací ke globálním cílům, proveden letos na jaře 2021.

Studii zpracovala Dr. Boba Markovič Baluchová z organizace Ambrela s názvem "Motivating and Contributing Development Organizations to the Global Goals through International Volunteering (Policy paper)" nabízí pohled na to, jak mohou mezinárodní dobrovolnické projekty přispět ke globálním cílům udržitelného rozvoje a Agendě 2030. Dokument vznikl v rámci projektu Globální cíle a migrace, který podpořila EU prostřednictvím programu DEAR a Slovenská republika prostřednictvím SlovakAid.

Celý dokument je k dispozici ve slovenštině ZDE.

Ambrela_FoM_policy_paper_dobrovolnictvo_pre_SDGs_dec2021