Obnovme společnost k lepšímu: Výzva za udržitelnější a spravedlivější svět po koronavirové krizi

15. května 2020

Epidemie koronaviru odhalila v mnoha oblastech zranitelnost a nerovnosti naší společnosti a poukázala na potřebu silnějšího zdravotnického systému, zajištění práva na zdravotní a sociální péči pro všechny bez rozdílu a dlouhodobé udržitelnosti, tak, jak je zakotvena v Cílech udržitelného rozvoje. Společně s dalšími 400 organizacemi z celého světa jsme se připojili k výzvě světovým lídrům a OSN a žádáme je o spravedlivou a udržitelnou obnovu společnosti po koronavirové krizi.

Obnovme společnost k lepšímu: Výzva za udržitelnější a spravedlivější svět po koronavirové krizi
15. května 2020 - Obnovme společnost k lepšímu: Výzva za udržitelnější a spravedlivější svět po koronavirové krizi

Obrázek: @angelinabambina Ι Zdroj: freepik.com

Nerovnosti

OSN a země G20 vyzýváme k zajištění fondů, které prostřednictvím Světové zdravotnické organizace a národních vlád pomohou zajistit dostupnost zdravotní a sociální péče a podpory pro všechny, kteří jsou epidemií zasaženi, a to bez ohledu na jejich věk, gender, identitu a legální status. Žádáme také co nejrychlejší vytvoření opatření, která by prostřednictvím světového fondu pro obnovu podpořila ty, jež se ocitli v ekonomicky zranitelném postavení. Dalším klíčovým krokem je také směřování investic do veřejného zdravotnického a sociálního sektoru.

Občanská práva

Obáváme se, že v několika případech došlo k využití nouzového stavu k neadekvátnímu omezení lidských svobod a potlačení veřejného dialogu. Připomínáme vládám, že veškerá omezení pohybu a shromažďování musí být pouze dočasná a jejich skutečná potřeba musí být průběžně přezkoumávána. OSN vyzýváme k zabezpečení svobody vyjadřování, kterou některé vlády omezují a potlačují tak hlasy ochránců lidských práv, upozorňujících na neadekvátní kroky těchto vlád. V neposlední řadě musí být kriticky přezkoumán i zvýšený státní dohled.   

Práva žen a genderová spravedlnost

Ženy mají zásadní roli v reakci na epidemii koronaviru, protože tvoří 70% zdravotnického personálu na světě. Žádáme nicméně vlády, aby zajistily všem pracujícím ve zdravotnictví odpovídající ochranu, vybavení, proškolení, důstojné pracovní podmínky a mzdu. V zdravotnickém sektoru je 28% příjmová propast mezi ženami a muži, za stejnou práci je ale nutné poskytnout stejnou odměnu. Financování a politiky obnovy společnosti po koronavirové epidemii musí vzít v potaz genderovou optiku. Nesmíme dovolit, aby tato krize zvýšila nerovnosti nebo zvrátila těžce získané zisky v oblasti rovnoprávnosti žen a mužů

Klima a environmentální spravedlnost

V současnosti dochází ke zvýšenému kontaktu mezi lidmi a divokými zvířaty, a to jak v souvislosti se ztrátou přirozeného prostředí a odlesňováním, přesídlováním a změnám pohybu lidí i zvířat v důsledku změn klimatu, ale také díky praktikám jako je ilegální obchod s divokými zvířaty. Taková situace vytváří vhodné podmínky pro vznik a šíření epidemií. Žádáme tedy zákaz obchodování s divokými zvířaty a podniknutí kroků k zastavení odlesňování a ztráty biodiverzity. Je správné, že se vlády nyní soustředí na okamžitou pomoc, je ale nutné, aby do politik obnovy společnosti a ekonomiky zahrnuly také své závazky plynoucí z Pařížské dohody, a sice omezení emisí skleníkových plynů a zastavení globální změny klimatu. 

Obnovme společnost k lepšímu!

Obnovme společnost k lepšímu, a to v souladu s principy udržitelného rozvoje a lidskými právy. Pro všechny bez rozdílu je třeba zajistit co možná nejlepší zdraví, důstojné bydlení, stabilní příjem, bezpečí a naplňování lidských práv. Potřebujeme ale také zásadní ekonomický impuls, který podpoří obnovu společnosti a položí základy sociálně i environmentálně udržitelné ekonomiky, která zásadně zmírní nerovnosti ve společnosti.

Podpořte tuto výzvu hashtagem #CovidCitizenAction na sociálních sítích a připojte se k spolu s námi ke světovému dni solidarity 22. května! #STRONGERTOGETHER