Online diskuse slovenské Ambrely - Jak naplnit globální cíle udržitelného rozvoje

20. června 2022

Zajímá vás, jak lze splnit globální cíle udržitelného rozvoje a priority Agendy 2030 OSN, když u našich východních sousedů probíhá vojenská invaze? Jak se obyvatelé Slovenska a dalších zemí EU dívají na uprchlíky, migraci a integraci ve světle událostí posledních měsíců? O které globální výzvy a globální cíle bychom se měli začít více starat doma? 

Sledujte online diskusi Ambrely: Válka na Ukrajině - Jak naplnit globální cíle udržitelného rozvoje
20. června 2022 - Online diskuse slovenské Ambrely - Jak naplnit globální cíle udržitelného rozvoje

Podívejte se na online diskusi slovenské Ambrely "Válka na Ukrajině: Jak splnit globální cíle udržitelného rozvoje v humanitární krizi", která se uskuteční ve středu (22. června, 19-20 hodin) na Facebooku a YouTube. Dozvíte se více o tom, jak nevládní organizace reagovaly na výzvy humanitární krize u našich východních sousedů, proč nelze odkládat plnění 17 globálních cílů udržitelného rozvoje, o závěrech květnové konference rozvojového fóra Ambrela a o tom, jak válka na Ukrajině ovlivnila průběh osvětové kampaně "Tváře migrace". 

Na otázky moderátorky Boby Markovič Baluchové budou odpovídat:

- Michal Mlynář, stálý představitel Slovenské republiky při OSN v New Yorku;
- Jakub Šimek, manažer projektu SAMRS;
- Veronika Nožinová, mezinárodní koordinátorka projektu DEAR, Diakonie ČCE;
- Daniel Kaba, výkonný tajemník Platformy rozvojových organizací - Ambrela;

Diskuse bude vysílána živě prostřednictvím kanálů na Facebooku a YouTube: platforma Ambrela, časopis .týždeň, dárcovský portál SlovakAid, portál ProHuman a další partneři. Do diskuse se můžete aktivně zapojit pokládáním otázek prostřednictvím aplikace slido s použitím kódu: #GlobalneCiele.

Platforma rozvojových organizací - Ambrela je zastřešující organizací 29 převážně nevládních organizací na Slovensku, které se věnují rozvojové spolupráci, humanitární pomoci, globálnímu vzdělávání a udržitelnému rozvoji - doma i v zahraničí. Od roku 2019 realizuje se šesti evropskými partnery projekt Globální cíle a migrace, který podporuje EU prostřednictvím programu DEAR. Kampaň "Tváře migrace" je jedním z výstupů tohoto projektu, který brzy skončí. Jeho cílem je zvýšit povědomí Slováků a Slovinek o důvodech a způsobech migrace z pohledu mezinárodního rozvoje. Součástí této kampaně je i tato online diskuse. Jeho realizace je podporována z fondů EU i SR pod značkou SlovakAid.
Více informací o hostech a moderátorovi diskuse, jakož i o samotné kampani Tváře migrace naleznete na adrese:

- https://ambrela.org/podujatia/ambrela-prinasa-diskusiu-vojna-na-ukrajine-ako-plnit-globalne-ciele-sdgs-v-case-humanitarnej-krizy/.

online_diskusia_Ambrely_k_SDGs_22jun22