Policy Paper - Dopad klimatické krize na pohyb obyvatelstva

14. února 2022

Začtěte se do nového dokumetnu od naší partnerské organizace ActionAid Hellas
Policy Paper "Dopad klimatické krize na pohyb obyvatelstva" se zaměřuje na klimatickou krizi a její důsledky, zejména na životy nejzranitelnějších osob, které jsou mnohdy nuceny stěhovat se buď v rámci  vnitrozemí několika zemí (vnitřně vysídlené obyvatelstvo), případně mezi různými zeměmi, proto aby se uživily.

Policy Paper
14. února 2022 - Policy Paper - Dopad klimatické krize na pohyb obyvatelstva

Extrémní povětrnostní jevy, jako jsou povodně, sucha a požáry, a globální oteplování přinášejí zemědělcům horší úrodu a vyšší náklady na produkci, což mnohdy vede k chudobě. Klimatická krize prohlubuje existující nerovnosti a vytváří nerovnoměrné rozdělení světového bohatství, čímž se stěhování obyvatelstva stává nevyhnutelným.

Je třeba okamžitě jednat a přijmout opatření na omezení globálního oteplování a odpovědnost bohatších zemí, které k němu nejvíce přispívají. Ke snížení emisí skleníkových plynů a stabilizaci oteplování na úrovni nižší než 2 °C je nezbytná transformace současného modelu výroby a spotřeby.

Toto shrnutí politiky představuje některé klíčové body diskuse o klimatické migraci a zároveň formuluje politická doporučení směřující k naplnění závazků mezinárodního společenství a Evropské unie.

Policy paper vychází z nejnovější zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) týkající se
tomto tématu: "Climate Change, Desertification, Land Degradation, Sustainable Land Management, Food Security, and Greenhouse Gas Fluxes in Terrestrial Ecosystems", dle které planeta směřuje k nárůstu průměrné globální teploty o více než 2 °C nad úroveň před průmyslovou revolucí, přičemž takovéto zintenzivnění počasí a dalších jevů může vést k většímu vysídlování obyvatelstva, narušení potravinových řetězců, ohrožení zdrojů obživy a vyostření konfliktních situací.

Reakcí na klimatickou krizi může být pouze klimatická spravedlnost, převzetí odpovědnosti těmi nejsilnějšími a výrazná podpora zranitelných skupin na všech úrovních.   

Publikaci v českém jazyce najdete zde. Anglická verze k dispozici zde.