Nový Policy paper od slovenské organizace Ambrela

21. prosince 2021

Nový policy paper od slovenské Ambrely, jehož autorem je opět výkonný tajemník Daniel Kaba, s názvem "Výzvy slovenských nevládních organizací při poskytování humanitární pomoci v regionu Blízkého východu" navazuje na předchozí dokument Ambrely s názvem "Rozvojové a humanitární aktivity Slovenské republiky na Blízkém východě jako reakce na syrskou krizi", která analyzovala strategické dokumenty Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky (MZVaEZ) a oficiální aktivity Slovenské republiky na Blízkém východě.Další dokument od slovenské organizace Ambrela
21. prosince 2021 - Nový Policy paper od slovenské organizace Ambrela

Tento dokument se již věnuje konkrétním aktivitám slovenských nevládních organizací v regionu a jejich současných problémech při poskytování humanitární pomoci obyvatelstvu a dále pak také návrhům na zlepšení systému realizace projektů (pro dárce a další zúčastněné strany).
Studie vznikla jako výstup a syntéza výsledků výzkumu společnosti Ambrela, který byl proveden v rámci projektu "Globální cíle a migrace" a podpořen z prostředků EU v rámci programu DEAR.

Informace uvedené v tomto dokumentu vycházejí z výstupů (i) diskuse ve fokusní skupině (FGD) ze dne 16. července 2020 s názvem "Adaptace slovenských nevládních organizací a jejich partnerů působících na Blízkém východě na situaci COVID-19", (ii) dotazníku zaslaného dne 11. března 2021 členským organizacím Ambrely a (iii) čtyř rozhovorů s komunikačními partnery, které byly provedeny ve dnech 16.-19. března 2021.

Publikace je k dispozici ve slovenštině zde.

ambrela_2.1