Představení organizací, které jsme podpořili v regrantingové výzvě - Gymnázium na Zatlance

19. března 2021

Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE vyhlásilo minulý rok výzvu k podání žádostí na financování projektů podporující udržitelný rozvoj s důrazem na jeho environmentální a/nebo sociální rozměr. A nyní bychom vám rádi představili 4 vítězné organizace a jejich projekty, se kterými v regrantingové výzvě uspěly. Druhou organizací, kterou bychom vám rádi představili je Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 s projektem "Ekobudky".

Představení organizací, které jsme podpořili v regrantingové výzvě  - Gymnázium na Zatlance
19. března 2021 - Představení organizací, které jsme podpořili v regrantingové výzvě - Gymnázium na Zatlance

Vzděláváme pro budoucnost od roku 1883!

logo_Zatlanka (2)Tak zní úvodní motto čtyřletého gymnázia Na Zatlance, které sídlí od od roku 1883 na pražském Smíchově, školy s bohatou historiíí a dlouholetou tradicí, ale zároveň i vlastní vizí blízké budoucnosti. Výzvám, které s sebou přináší 21. století, se v posledních letech snaží čelit převážně zaváděním inovatitvních přístupů a metod do vzdělávání a stala se jedním z prvních veřejných gymnázií, které svým žákům nabízí jak klasický, tak alternativní vzdělávací program. Nejedná se však o dva světy pod jednou střechou, oba programy spojují stejné hodnoty. Jejich hlavním cílem je podporovat studenty, aby z nich vyrostly samostatné osobnosti schopné spolupráce a respektu k druhým lidem a vést je k zájmu o dění ve společnosti. Vhodným nástrojem, jak skrze tyto sdílené hodnoty propojit i studenty napříč ročníky bez ohledu na ŠVP, se staly projekty a aktivity zaměřené na občanskou participaci. Ty byly i v minulosti běžnou součástí života Zatlanky, ale probíhaly obvykle nárazově nebo jako součást výuky.

V roce 2017 vznikly dvě velmi významné studentské platformy, Studentský parlament GNZ, který funguje především na úrovni školní samosprávy, a Active Citizens, iniciativy stále se rozrůstají skupiny aktivních studentů, kterým není lhostejný svět, ve kterém žijeme. Mají v sobě touhu měnit ho k lepšímu, protože jsou si vědomi, že jeho skutečná podoba závisí na odpovědností každého z nás. V současné době se věnují převážně podpoře seniorů, doučování dětí ze sociálně zvýhodněných rodin a environmentálním tématům. Právě oni stojí za projektem Ekobudky, který získal grantovou podporu v rámci mezinárodního programu DEAR.

Mezi další činnosti Gymnázia Na Zatlance dále patří rozšířená výuka cizích jazyků, podpora rozvoje talentu a silných stránek a pořádání celé řady kulturních i sportovních akcí, organizace exkurzí a zahraničních výjezdů. Škola je také zřizovatelem Centra kariérového poradenství pro Prahu.

7 Fridays for future

Ekobudky

Cílem projektu je nenásilnou formou informovat místní komunitu a další návštěvníky městské části Prahy 5 - Smíchova o změnách v souvislosti s klimatickou krizí a jejich možnému řešení, a to umístěním deseti dřevěných budek do veřejného prostoru.

Na vnější straně budky bude uvedena otázka týkající se klimatické změny, ze které nemusí být nutně na první pohled patrné její zaměření na environmentální témata. Záměrem je vzbudit zvědavost v co největším počtu kolemjdoucích, jež je přiměje budku otevřít. Naší cílovou skupinou jsou především lidé, pro které není ochrana životního prostředí prioritou. Vycházíme z předpokladu, že ti, kteří se o problematiku rostoucích změn klimatu aktivně zajímají, budou pravděpodobně znát i odpovědi, jak přispět ke zmírnění jejich dopadu. Otázka na vnější straně bude jedinečná pro každou budku, ale na všechny bude jen jedna odpověď. Na dně každé budky bude umístěno zrcadlo, jehož poselstvím je, že jediní, kdo s tímto problémem můžeme něco dělat jsme my sami.

6 Zažít město jinak 2020 klimatické desateroSoučástí budky bude i QR kód, po jehož načtení se návštěvníci dostanou na webové stránky, kde se dozvědí potřebné informace o možnostech individuálního, lokálního i globálního řešení klimatické nouze a desatero udržitelného člověka. Základní obsah bude stejný, dále se bude lišit podle tematického zaměření budky, které bude korespondovat s úvodní otázkou.Vznikne tak mapa "Mapa putování po ekobudkách", která by mohla návštěvníky motivovat k vyhledání další budky. Web bude dále obsahovat údaje, o jaký projekt se jedná a odkazovat na další organizace zabývající se tímto tématem. Tyto webové stránky by byly dvoujazyčné, aby byly dostupné i pro zahraniční turisty.

Dalším cílem projektu je získat podporu MÚ s rozšířenou působností pro Prahu 5 primárně za účelem propagace. Projekt plánujeme zahájit happeningem na pražském Andělu. Rovněž posílit komunitní roli škol umístěním budek do sídel organizací, které patří spolu s námi mezi členy místní platformy Sousedění (Člověk v tísni, pobočka Nám. 14 října; Městská knihovna, pobočka Ostravského; fara ČCE - Praha 5 a ZŠ Santoška). Zbylé budky budou instalovány v otevřeném prostoru v místech, kde lze očekávat vysoký koncentraci obyvatel, ať už rezidentů Smíchova, návštěvníků nebo zahraničních turistů.

Více o Gymnáziu Na Zatlance najdete na jejich Facebooku a na webových stránkách.