Představení organizací, které jsme podpořili v regrantingové výzvě - Lipka, příspěvková organizace

20. března 2021

Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE vyhlásilo minulý rok výzvu k podání žádostí na financování projektů podporující udržitelný rozvoj s důrazem na jeho environmentální a/nebo sociální rozměr. A nyní bychom vám rádi představili 4 vítězné organizace a jejich projekty, se kterými v regrantingové výzvě uspěly. Třetí organizací, kterou bychom vám rádi představili je Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace s projektem "Lipka pro klima".

Představení organizací, které jsme podpořili v regrantingové výzvě  - Gymnázium na Zatlance
20. března 2021 - Představení organizací, které jsme podpořili v regrantingové výzvě - Lipka, příspěvková organizace

O Lipce

Jihomoravská Lipka je školské zařízení zaměřené na environmentální vzdělávání. Paleta naší činnosti je opravdu široká: mateřským, základním i středním školám nabízíme jednodenní i pobytové ekologické výukové programy, systematicky vzděláváme pedagogy i vysokoškoláky. Stojíme za zrodem metodického postupu Venkovní výuka (http://www.venkovnivyuka.cz/), věnujeme se také přírodním zahradám, zahradní pedagogice a rozvíjíme téma zahradní terapie. Pro veřejnost realizujeme množství přírodovědných, badatelských a tvořivých kroužků, víkendovek, táborů, řemeslných kurzů a akcí pro veřejnost. Naší snahou je podnícení lidí k šetrnějšímu a odpovědnějšímu přístupu k přírodě a životnímu prostředí kolem nás. Lipka je jednou z nejstarších a největších organizací tohoto typu v ČR.

Projekt Lipka pro Klima

Cílem projektu je zpracovat a vydat druhý díl Atlasu klimatické změny. Po vydání atlasu uspořádáme webinář pro pedagogy zaměřený na představení této pomůcky a inspriaci pro práci s ním při výuce. V průběhu realizace projektu posuneme přípravu dvou vzdělávacích programů pracoviště Rychta zaměřených na téma sucha a klimatické změny.

Projekt probíhá díky finanční podpoře Evropské Unie. Je součástí rozsáhlého projektu Cíle udržitelného rozvoje a migrace realizovaného Diakonií Českobratské církve evangelické.

DSC_6545

Sledujte Lipku na sociálních sítích a na jejich webových stránkách.