Představení organizací, které jsme podpořili v regrantingové výzvě - NaZemi

21. března 2021

Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE vyhlásilo minulý rok výzvu k podání žádostí na financování projektů podporující udržitelný rozvoj s důrazem na jeho environmentální a/nebo sociální rozměr. A nyní bychom vám rádi představili 4 vítězné organizace a jejich projekty, se kterými v regrantingové výzvě uspěly. Čtvrtou a tedy poslední organizací, kterou bychom vám rádi představili je organizace NaZemi s projektem "Knihovna NaZemi".

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACÍ, KTERÉ JSME PODPOŘILI V REGRANTINGOVÉ VÝZVĚ - NaZemi
21. března 2021 - Představení organizací, které jsme podpořili v regrantingové výzvě - NaZemi

NaZemi

V organizaci NaZemi jsme přesvědčeni o tom, že každý člověk na Zemi má právo žít a pracovat v důstojných podmínkách. Zaměřujeme se na propojenost našeho spotřebního chování s problémy v zemích globálního Jihu a motivujeme jednotlivce, firmy i státy přijmout za tyto problémy odpovědnost. Rozvíjíme a prosazujeme globální vzdělávání, zaměřujeme se přitom na klíčové problémy dnešního propojeného světa. 

Knihovna NaZemi

NaZemi knihovnaProstřednictvím podpory, propagace a otevírání knihovny NaZemi rozšíříme povědomí nejen o knihovně samotné, ale také o dílčích tématech, kterými se v NaZemi zabýváme a která jsou rovněž součástí SDGs. Posílíme jedinečnost knihovního fondu (zaměření na vztah člověka k životnímu prostředí, globální vzdělávání či proměny společnosti v kontextu sociálních a ekologických změn), který se i díky projektu stane cenným zdrojem nejen pro spřátelené organizace, ale i širší veřejnost.
Z hlediska cílů výzvy se díky revitalizaci knihovny a její následné propagaci zasadíme o zvyšování povědomí o SDGs, a to jak s ohledem na sociální pilíř (téma důstojné práce a vzdělávání), tak s ohledem na environmentální pilíř (ochrana životního prostředí – téma klimatické změny a odpovědné výroby a spotřeby). Témata obsažená v SDGs  budeme prezentovat jak aktivní formou jednotlivých veřejných akcí, tak samotným obsahem knihovny.

Více informací najdete na webu a na Facebooku NaZemi.