Představení organizací, které jsme podpořili v regrantingové výzvě - Spolek JULINKA

18. března 2021

Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE vyhlásilo minulý rok výzvu k podání žádostí na financování projektů podporující udržitelný rozvoj s důrazem na jeho environmentální a/nebo sociální rozměr. A nyní bychom vám rádi představili 4 vítězné organizace a jejich projekty, se kterými v regrantingové výzvě uspělyPrvní organizací, kterou bychom vám rádi představili je spolek Julinka s projektem "Společně za zádrž vody v naší krajině".

Představení
18. března 2021 - Představení organizací, které jsme podpořili v regrantingové výzvě - Spolek JULINKA

Julinka - LogoO Julince

Cílem spolku JULINKA z Police nad Metují je podporovat rozvoj občanské společnosti, vytvářet podmínky pro rozvoj dobrovolnictví a občanských iniciativ, přispívat k ochraně přírody a zachování kulturního dědictví v oblasti CHKO Broumovsko a v blízkém okolí.

Dosavadní aktivity zahrnují např. pravidelnou organizaci festivalu dokumentárních filmů Jeden svět (hl. lidskoprávní a ekologická témata), velký jarní úklid města, instalaci laviček, oživení klášterních zahrad, strašidla v klášteře, úpravu prameníku Julinky, opravu a modernizace turistických cest na stol. hoře Ostaš a v Broumovských stěnách, organizaci 8 ročníků Dne řemesel atd.

V roce 2020 jsme za přispění několika donorů a partnerů jakož i mnoha místních a přespolních dobrovolníků (vč. 2týdenního workcampu) vysázeli 1300 lesních stromků, 50 vzrostlejších ovocných stromů, vybudovali 17 tůní a zorganizovali 9. ročník festivalu Jeden svět. Dobrovolníků i veřejnosti jsme nabídli osvětové aktivity formou debat s ornitologem, ekologem, bio zemědělcem, horským vůdcem, zakladatelem hnutí Extinction Rebellion v ČR či představitelem Limity jsme my.

Projekt DEAR

Projektem Společně za zádrž vody v naší krajině chceme zvyšovat povědomí veřejnosti o tématech a Cílech udržitelného rozvoje a jeho environmentální rovině na místní i celostátní úrovni, a to obzvláště ve spojitosti s tematikou možných opatřeních adaptace na klima. Uspořádáme osvětové akce vzdělávacího i terénního charakteru, např. prostřednictvím speciálního školení pro lokální koordinátory Modelu Živá krajina (akcí na zádrž vody) z celé ČR, vydáme publikaci o adaptační strategii na území Křinic, která osvětlí potřebu úpravy krajiny směřující k maximální zádrži vody (bude sloužit i jako jeden z nástrojů komunikace s místními obyvateli, zemědělci, OÚ a majiteli pozemků k přijetí navržených opatření), zorganizujeme festival Jeden svět Police nad Metují 2021, vč. debat s veřejností na ekologická témata. Teorii skloubíme s praxí - s dobrovolníky z celé ČR (vč. místních spolků) budeme např. sázet stromy, pomáhat v lesích a budovat nové tůně s cílem zadržovat vodu jak pro floru a faunu, tak pro zajištění dostatku pitné vody do budoucna pro nás samotné.

Vižňov dokončování 3. tůně
Vižňov - dokončování 3. túně

Sledujte Julinku na jejich Facebookových stránkách a na jejich webu.