Přinášíme vám další publikaci od naší partnerské organizace Ambrela

17. prosince 2021

Nová studie od Slovenské Ambrely se zabývá výzvami slovenských nevládních organizací při poskytování humanitární pomoci v oblasti Blízkého východu.

Přinášíme vám další publikaci od naší parnerské organizace Ambrela
17. prosince 2021 - Přinášíme vám další publikaci od naší partnerské organizace Ambrela

Mezinárodní projekt "Globální cíle a migrace" (kampaň "Tváře migrace"), financovaný EU prostřednictvím programu DEAR - kterého je součastí také Diakonie - zahrnuje vypracování analýz a studií o mezinárodním rozvoji a migraci. Jednou z takových studií je aktuální dokument Ambrely z pera jejího výkonného tajemníka Daniela Kaby s názvem "Rozvojové a humanitární aktivity Slovenské republiky na Blízkém východě v reakci na syrskou krizi".

Úvodní kapitola tohoto dokumentu se zabývá motivy působení Slovenské republiky v regionu a stručně představuje vývoj humanitární situace v Libanonu, Iráku a zejména v Sýrii od jara 2021. Studie dále analyzuje dosavadní kroky slovenské diplomacie na pozadí strategických dokumentů a prohlášení, včetně stručné reflexe dopadů celosvětové pandemie covid-19. V závěru se studie věnuje také problematice humanitární pomoci v Libanonu a Iráku. Následuje stručné srovnání přístupů dárců podobné velikosti jako je Slovensko. Na konci publikace jsou poté uvedeny čtyři možné scénáře budoucího vývoje oficiální rozvojové spolupráce SR na Blízkém východě.

Více se o tomto tématu dočtete v následující publikaci - zde ve slovenštině. Byla vydána díky podpoře EU prostřednictvím programu DEAR a Slovenské republiky prostřednictvím SlovakAid. Na tuto studii navazuje dokument č. 2, který se týká konkrétních aktivit slovenských nevládních organizací v regionu.

ambreal_1.2