Případová studie od slovenské Ambrely o příkladech humanitární pomoci členů Ambrely v Libanonu

20. dubna 2021

Libanon je země, která v poměru ke svému obyvatelstvu hostí nejvíce uprchlíků na světě (každý sedmý obyvatel je uprchlík). Je tedy na místě si položit otázku: Jak to, že se tato malá blízkovýchodní země ještě nerozpadla? S ohledem na nedávné události jara 2020 panuje také obava: Jak životní podmínky libanonské domácí a uprchlické komunity, zatížené již tak hospodářskou krizí, zhorší pandemie koronaviru a jak na něj reagují humanitární a rozvojové organizace? Právě slovenskou intervenci ze strany členů platformy rozvojové organizace Ambrela, představujeme v následujícím dokumentu.

Případová studie
20. dubna 2021 - Případová studie od slovenské Ambrely o příkladech humanitární pomoci členů Ambrely v Libanonu

Ambrela_3.1

Slovenské rozvojové organizace poskytují strategickou pomoc v Libanonu již několik let – především díky projektům financovaným ze zdrojů SlovakAid. Od vypuknutí tzv. migrační a uprchlické krize se Slovenská republika intenzivně podílí na humanitárních činnostech, které se zaměřují na prevenci a řešení příčin migrace zlepšením životních podmínek obyvatelstva a vyhlídek na její uplatňování v jejich domovských komunitách. Zvláštní pozornost je věnována zlepšení životních podmínek migrantů s cílem pomoci při jejich dočasném pobytu v hostitelských zemích nebo při jejich návratu do zemí původu. Slovenská agentura pro mezinárodní rozvojovou spolupráci (SAMRS) podporuje od roku 2016 devět humanitárních projektů v Libanonu pod značkou slovakAid. Ve studii se Amrela zaměřila na čtyři, realizované členy Ambrely - jmenovitě: ADRA Slovakia, Člověk v ohrožení, Zdravotnická humanitární organizace MAGNA a Slovenská katolická charita.

Ambrela_3.2

Foto: Ján Husár

Dokument Ambrely z pera Dr. Boby Markoviče Baluchové vznikl v rámci projektu "Globální cíle a migrace" a díky finanční podpoře Evropské unie prostřednictvím programu DEAR i SlovakAid. Více již v samotné publikaci s názvem "Príklady projektov humanitárnej pomoci slovenských organizácií v Libanone" ke stažení a přečtení ve slovenštině zde a v angličtině zde.