Řecko/EU: Neprodleně přemístěte osamělé děti

6. března 2020

Spolu s dalšími 64 organizacemi jsme podepsali výzvu Evropské unii (EU) k přemístění osamělých dětí. „Hotspoty Evropské unie na ostrovech v Egejském moři jsou pro děti bez doprovodu zcela nevhodná a v některých případech život ohrožující místa,“ řekla Stephanie Pope, manažerka pro politiku a advokacii EU z organizace Refugee Rights Europe, která tuto výzvu zaštiťuje.

Řecko/EU: Neprodleně přemístěte osamělé děti
6. března 2020 - Řecko/EU: Neprodleně přemístěte osamělé děti

Uprchlické tábory dosáhly kritického bodu

(Athény, 4. března 2020) - Členské státy Evropské unie (EU) by měly z řeckých ostrovů neprodleně na svá území do bezpečí přemístit děti bez doprovodu a zajistit, aby byly sledovány jejich nejlepší zájmy, uvedlo dnes ve svém společném prohlášení 65 lidskoprávních, humanitárních a občanskoprávních organizací. Ty dále upozorňují na rozsáhlé porušování práv dětí a ohrožení jejich zdraví a bezpečnosti v hotspotech na ostrovech v Egejském moři. Zahájení kroků je mimořádně naléhavé i vzhledem k rostoucímu násilí na Lesbosu a vzhledem k tomu, že by nový příliv uprchlíků na ostrovy mohl vést k dalšímu zhoršování již tak nebezpečných podmínek v táborech.

„Hotspoty EU na ostrovech v Egejském moři jsou pro děti bez doprovodu zcela nevhodná a v některých případech život ohrožující místa,“ řekla Stephanie Pope, manažerka pro politiku a advokacii EU z organizace Refugee Rights Europe. „Aby byla zastavena neúnosná situace, v níž se tyto děti nacházejí, postačí, když každý stát EU přijme jen malý počet dětí bez doprovodu. Věříme, že to EU umí lépe.“

Na řeckých ostrovech bojuje o přežití více než 1800 dětí bez doprovodu. Jsou jim odepírána základní práva, včetně dostupnosti přístřeší, vody, potravin, zdravotnických a psychosociálních služeb či vzdělání. Jsou vystaveny nelidským a ponižujícím životním podmínkám. Řadě těchto dětí nelze zajistit místo ve specializovaných ubytovacích zařízeních pro děti bez doprovodu z důvodu nedostatečných kapacit a čelí tak nehygienickým a nebezpečným podmínkám. Mnohé přespávají pod širým nebem.

„Dětští migranti bez doprovodu jsou jedni z nejzranitelnějších lidí na světě,“ řekla Eva Cossé, řecká výzkumná pracovnice organizace Human Rights Watch. „Přesto jsou osamělým dětem na řeckých ostrovech odepírány nejzákladnější životní potřeby a přežívají v nelidských podmínkách.“

„Dětem bez doprovodu uvízlým na řeckých ostrovech je třeba naléhavě poskytnout podporu. Ač jsou vystaveny mnoha různým nebezpečím, je řada z nich nucena spát pod širým nebem, bez základní podpory ke zmírnění jejich utrpení či k dodržování jejich práv. Chránit je třeba všechny děti. Pro ty, které mají rodinu v jiných částech Evropy, je nutné zajistit opětovné sloučení, a to buď prostřednictvím stávajících kanálů určených k slučování rodin, nebo na základě nových dvoustranných dohod mezi členskými státy a Řeckem,“ dodala Dimitra Kalogeropoulou, šéfka řeckého Mezinárodního záchranného výboru (IRC).

Psychologové, kteří na Lesbosu s dětmi bez doprovodu pracují, sdělili médiím, že se stále větší počet dětí uchyluje k sebepoškozování a pokouší se o sebevraždu. V rozhovorech s dětmi bez doprovodu, které vedla jedna z organizací společné výzvy, zazněly zkušenosti s úzkostí, depresí, opakujícími se bolestmi hlavy a nespavostí.

„Vzhledem k neexistenci odpovídajících opatření ochrany zůstávají děti bez doprovodu žijící na řeckých ostrovech vystaveny různým formám vykořisťování,“ řekla Elina Sarantou, koordinátorka programu, HIAS Řecko. „Každý další den, každá další hodina, kdy děti zůstávají v těchto podmínkách, znamená další vykořisťování a zneužívání.“

Prakticky žádné z těchto dětí nemá opatrovníky, jak to vyžadují řecké zákony, což situaci dále jen zhoršuje. V roce 2019 z důvodu vyčerpání finančních zdrojů skončil program opatrovnictví vedený nevládní organizací METAdrasi.

„Stovky dětí přežívají v nebezpečném předpeklí,“ řekl Lefteris Papagiannakis, šéf pro advokacii, politiku a výzkum organizace Solidarity Now. „Dítě do 15 let věku potřebuje k získání právní pomoci souhlas opatrovníka. Řada dětí však opatrovníka nemá a je jim tak odepřena možnost nezbytné pomoci. Mnohé uvízly v děsivých podmínkách a nemají možnost zažádat o sloučení s rodinou žijící v jiné zemi.“

Průtahy v registraci a neexistence zastoupení a právní podpory v případě dětí bez doprovodu přebývajících v hotspotech minimalizují pravděpodobnost opětného shledání s rodinami žijícími v jiných zemích EU. Tříměsíční lhůta pro podání žádosti o sloučení rodiny často není dodržena, protože děti bez doprovodu během tohoto období nejsou vůbec identifikovány.

„Podmínky na řeckých ostrovech jsou v důsledku přeplněnosti nepřijatelné a nehumánní,“ řekla Giulia Cicoli, koordinátorka projektu z organizace Still Rise. „Tábory mají kapacitu jen něco přes 6000 osob. Přesto přímo v nich a jejich okolí přežívá více než 38 600 lidí. To nejsou místa vhodná pro děti.“

Státy EU by měly společně převzít odpovědnost, přesídlit děti bez doprovodu z Řecka, zajistit, aby byly zohledněny jejich nejlepší zájmy a podpořit slučování rodin. Přemístění dětí bez doprovodu potenciálně přispěje k zajištění trvalých řešení v jejich životech.

„V jiných zemích EU je pro děti bez doprovodu místo. Na opětné shledání s řadou z nich zde čekají jejich rodiny,“ uvedla Lora Pappa, zakladatelka a prezidentka organizace METAdrasi. „Mnohé z těchto dětí možná jednoho dne budou občany Evropy, takže by se od počátku měly inspirovat našimi základními evropskými hodnotami.“

V souvislosti s lhůtami pro podání žádostí o sloučení rodiny by měly země EU přihlédnout k stávající humanitární krizi na řeckých ostrovech. V případě dětí, které lhůtu zmeškaly, by měly využít „diskreční ustanovení“ nařízení Dublin III, které stanovuje, který členský stát EU je příslušným k posouzení žádosti o azyl.

„Je to hanba pro celé lidstvo a skvrna na morálním kreditu Evropy, že nechává zranitelné děti spát na ulici v živoucím pekle,“ řekla Josie Naughton, generální ředitelka nevládní organizace Help Refugees. „Změna situace je zcela v naší kompetenci. Změnu musíme nalézt v našich srdcích a jednat okamžitě.“

Plné znění výzvy naleznete zde.

 

Pro více informací (v angličtině) kontaktujte:

In Berlin, for Refugee Rights Europe, Stephanie Pope (English, German): +49 176 3255 9260; or stephanie.pope@refugeerights.org.uk. Twitter: @Refugee_RE

In Athens, for Human Rights Watch, Eva Cossé (Greek, French, English): +30-693-47-90-865; or +1-718-406-3160 (mobile); or cossee@hrw.org. Twitter: @Eva_Cosse

In Athens, for the Greek Council for Refugees (GCR), Danae Leivada (Greek, English, French):  +30 210 3800990 [ext.102]; or d.leivada@gcr.gr.

In Athens, for Solidarity Now, Lefteris Papagiannakis (Greek, French, English): +30 6974 399 999 (mobile); or lpapagiannakis@solidaritynow.org.

In Athens, for International Rescue Committee (IRC), Dimitra Kalogeropoulou, (Greek, English). For interviews with Dimitra or IRC spokespeople on Lesvos island, contact Nancy Dent, M: +44 (0)7946139182; or E: nancy.dent@rescue-uk.org.

 

Základní informace

Situace na ostrovech se vyostřila v důsledku prudkého nárůstu přílivu uprchlíků od července 2019, který vedl k extrémnímu přetížení hotspotů. Situaci ještě umocňuje politika řeckých orgánů omezující plnění společného prohlášení EU a Turecka, jehož cílem je navracení neúspěšných žadatelů o azyl do Turecka. Obojí vedlo k trvalému přeplnění ostrovů.

24. listopadu oznámil řecký premiér plán na ochranu dětí bez doprovodu „No Child Alone“ (Žádné osamocené děti), který mimo jiné zahrnuje vytvoření dalších provizorních obydlí. V duchu tohoto plánu by řecké úřady měly dětem urgentně zajistit přístup k bezpečnému a humánnímu přístřeší, kde by mohly přijímat péči, vzdělání, poradenství, právní pomoc, opatrovnictví a další základní služby, uvádějí organizace ve společném prohlášení.

V říjnu zaslal řecký ministr pro ochranu občanů Michalis Chrisochoidis dopis všem vládám Evropské unie, v němž je žádá, aby převzaly podíl na odpovědnosti tím, že dobrovolně přijmou z Řecka celkem 2500 dětí bez doprovodu. 6. listopadu pak na Výboru Evropského parlamentu pro občanské svobody konstatoval, že na dopis odpověděla jediná země.