Report polské Diakonie k situaci na Polsko-Bělorusé hranici

18. listopadu 2021

Přinášíme vám report z polské pobočky DIakonie k vyhrocené situaci na Polsko-Běloruské hranici.

Report polské Diakonie k situaci na Polsko-Bělorusé hranici
18. listopadu 2021 - Report polské Diakonie k situaci na Polsko-Bělorusé hranici

Situace na Polsko-Běloruské hranici

Podle zpráv z příhraničních oblastí je situace velmi obtížná - v lesích jsou lidé, kteří jsou extrémně vyhladovělí a podchlazení. Mnozí z nich potřebují okamžitou lékařskou pomoc. Uprchlíci, kteří překročili hranice Polska a nemohou požádat o mezinárodní pomoc, jsou eskortováni zpět k hranicím země a musí se vrátit na území Běloruska. Objevují se zprávy o dalších mrtvých lidech, kterým se nedostalo pomoci. Celá situace představuje humanitární krizi. Výjimečný stav zavedený polskými úřady na hranicích nadále trvá. Nejen média, ale i skupiny poskytující pomoc - humanitární organizace, aktivisté, lékaři, právníci - nesmějí vstoupit do 3 km širokého pásma v Polsku podél celé hranice s Běloruskem.

Od pondělí 8. listopadu se situace prudce vyostřila. Další skupiny uprchlíků z běloruské strany, z nichž každá čítá nejméně několik desítek osob, se snaží překročit polskou hranici ve stejnou dobu.

Čeho se doposud podařilo dosáhnout?

  1. Evangelická církev augsburského vyznání v Polsku uspořádala sbírku pro nadaci Rescue, která působí na hranicích s Běloruskem a pomáhá uprchlíkům pokračovat v pobytu v Polsku.
  2. Ve spolupráci s luteránskými kaplany pohraniční stráže připravila Diakonie Polsko 500 balíčků s přímou pomocí pro uprchlíky na hranicích. Jednalo se o první fázi věcné pomoci.
  3. Ve spolupráci s evangelickým sdružením Betel podpořila Diakonie Polsko strážní středisko pro cizince v Kętrzyně. Díky daru ve výši 5 000,00 zlotých bylo možné nakoupit nejnutnější věci - teplé oblečení a zimní obuv a také potraviny a hygienické potřeby, které přímo pomáhají obyvatelům zařízení.
  4. Výzvy Diakonie Polsko se ujaly luteránské farnosti, které shromažďují konkrétní věcné a peněžní dary, které budou po ukončení kampaně společně předány Diakonii Polsko, odkud je koordinována další pomoc.
  5. Zástupci Diakonie Polsko a Evangelické církve augsburského vyznání v Polsku předali věcné dary nemocnici v Hajnówce. Nemocnice se nachází asi 20 km od polsko-běloruských hranic. Již několik měsíců se v této oblasti zvyšuje počet hospitalizací uprchlíků a migrantů překračujících hranici. Darované zboží zahrnovalo osobní ochranné prostředky používané v pandemické situaci (masky FFP2, lékařské kombinézy a nitrilové rukavice) a také základní potřeby, jako jsou tepláky, trička, spodní prádlo, ponožky, příbory, energetické tyčinky a džusy.