Startujeme nový projekt zaměřený na vzdělávání v oblasti rozvoje společnosti a migrace

2. dubna 2019

Smyslem projektu je přivést více lidí v Evropě, především novinářů a politiků, k tomu, aby hlouběji přemýšleli nad svou činností a rozvojem společnosti z pohledu budoucích generací.

Startujeme nový projekt zaměřený na vzdělávání v oblasti rozvoje společnosti a migrace
2. dubna 2019 - Startujeme nový projekt zaměřený na vzdělávání v oblasti rozvoje společnosti a migrace

Již v roce 2015 přijaly členské země OSN 17 cílů udržitelného rozvoje (Sustainable development goals – SDG´s), které představují společnou shodu zemí na tom, jakým směrem by se měl ubírat rozvoj společnosti, aby se snížila chudoba lidí a zároveň byl růst dlouhodobě udržitelný. Cíle udržitelného rozvoje usilují o zamezení diskriminace, ochranu životního prostředí, udržitelný ekonomický růst, posílení svobody, bezpečnosti a míru.

Každodenní věci, které se týkají všech, ale nikdo o nich nepřemýšlí

Ačkoliv se jedná o univerzální cíle, které se týkají každého z nás, ukazuje se, že lidé v ČR o nich mají jen velmi malé povědomí. Ze šetření Evropské komise vyplývá, že zhruba třetina lidí uvádí, že má povědomí o cílech udržitelného rozvoje, ale jen 6 % lidí je skutečně zná.

„I když lidé neumí cíle pojmenovat, často podle nic spontánně žijí – například třídí odpad nebo kupují eticky vyrobené produkty, “ říká Veronika Nožinová, nadnárodní koordinátorka projektu a dodává: „Našim cílem je, aby více lidí rozumělo tématům udržitelného rozvoje a s tím souvisejícím problémům. Aby chápali, jak konkrétně se týkají jejich života, proč by se o ně měli zajímat a co konkrétně mohou dělat. Chceme rozvířit veřejnou kritickou diskusi, zapojit do ní občanské organizace, média i politiky.“ 

IMG_6521

 

IMG_7509

 

Migrace jako horký brambor

Jedním z témat, které projekt řeší, je migrace. Udržitelný rozvoj společnosti a migrace jsou velmi úzce propojená témata. Globální změna klimatu a chudoba v rozvojových zemích jsou faktory, které migraci po celém světě zásadně ovlivňují. Je to téma, které v současné Evropské společnosti rezonuje. Veřejná diskuse na toto téma v zemích EU včetně České republiky má často populistický, charakter, je založená na strachu a chybí prostor pro věcný, na faktech postavený, dialog.

Budeme vytvářet a revidovat stude, analýzy, studijní materiály, připravujeme veřejné akce a kampaně, zaměříme se především na mladou generaci a zorganizujeme setkání jako je letní škola a podobně,“ nastiňuje plán aktivit v rámci projektu Veronika Nožinová a dodává: „Budeme spolupracovat s novináři a získávat prostor pro rozvojová témata v mediích. Budeme také oslovovat politiky na národní i evropské úrovni a zvyšovat tlak na uskutečňování cílů udržitelného rozvoje.“

Sedm statečných

Projekt jsme zahájili v březnu letošního roku, kdy se zároveň konalo setkání všech sedmi nevládních organizací ze sedmi zemí. Na projektu budeme pracovat tři roky. Kromě Diakonie ČCE, která je nadnárodním koordinátorem projektu, se do něj zapojilo dalších šest organizací z šesti zemí Evropy. Projekt realizujeme za finanční podpory Evropské komise v rámci programu Development Education and Awarness Raising – DEAR.

IMG_6581 IMG_6585

Našimi partnery jsou:

- GCAP Belgie, globální sdružení nevládních organizací, které usiluje o snižování chudoby a nerovnosti ve více než 100 zemích světa.

- BPID Bulharsko – bulharská národní platforma, sdružující neziskové organizace, které se zabývají rozvojovou spoluprácí.

- FOCSIV Itálie – federace křesťanských organizací, které se věnují mezinárodnímu dobrovolnictví.

- ActionAid Hellas Řecko – mezinárodní organizace zaměřená na rozvojové projekty s rozsáhlými zkušenostmi s pořádáním kapaní, osvětovou a vzdělávací činností.

Utopia Slovenskoobčanské sdružení zaměřené na rozvoj občanské společnosti a posílení její role při správě věcí veřejných.

POVOD Slovinsko – nevládní organizace působící v oblasti rozvojové spolupráce a globálního vzdělávání. Jejím cílem je především aktivizovat občanskou společnost a posilovat její roli ve společnosti.

V každé zemi bude mít projekt svou místní podobu, která bude odpovídat lokální situaci a tomu, jaké povědomí již obyvatelé země o tématech udržitelného rozvoje a migrace mají.

DEAR logo eu