Videa kampaně Tváře migrace

28. února 2020

Během prvního roku kampaně vytvořilo Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE a naše partnerské organizace Focsiv z Itálie a ActionAid Hellas z Řecka videa, která se věnují tématům vnímání cizinců většinovou společností, sexuálního obtěžování na pracovišti, nebo novodobému otroctví v italské zemědělské produkci. Každá organizace se zabývá tématem aktuálním pro danou zemi. Společně pak poukazujeme na nerovnosti, které se týkají cizinců, žen, nebo těch, kteří pracují v prekarizovaných povoláních.

VIDEA KAMPANĚ TVÁŘE MIGRACE
28. února 2020 - Videa kampaně Tváře migrace

Kdy jsme se stali cizinci?

Zkusme si představit, že změníme klíč, kterým rozlišujeme to, co nás spojuje a dělí. Namísto pasu, etnika a škatulek vytvářených prvním dojmem si vybereme to, co sdílíme: že nám záleží na našich blízkých, že se chceme cítit v bezpečí nebo vidět smysl v tom, čemu se v životě věnujeme. Bariéry se staví snadno, obzvlášť, když je ochota si navzájem porozumět založená na tom, kdo je „cizí“ a kdo „náš“. Ve světě, kde vnímáme také to, co nás spojuje a přesahuje kategorie a škatulky, je možné stavět mosty. V takovém světě se dá budovat komunita, vzájemná vstřícnost a vystupovat z izolace způsobené strachem a nedůvěrou. Budoucí generace pak dostanou příležitost vyrůstat ve společnosti, která je zdravá a sebevědomá. Taková společnost si je vědoma, že to, co máme společné, je silnější než to, co nás rozděluje.

Více najdete zde.

 

Vyslechni ji, věř jí.

Věděli jste, že 40-50% žen v Evropské unii zažilo na pracovišti nechtěné sexuální návrhy, fyzický kontakt, nebo jiné formy sexuálního obtěžování? Bez ohledu na jejich zaměstnání, status, nebo odvětví, ve kterém pracují, čelí ženy sexuálnímu obtěžování ze strany jejich kolegů, zaměstnavatelů, nebo zákazníků. Některé ženy mohou být více ohroženy než jiné, například migrantky a ženy pracující v odvětví služeb. Abychom dosáhli prostředí na pracovišti, ve kterém se všichni můžeme cítit bezpečně, postavme se genderově podmíněnému násilí, věřme přeživším a zastaňme se jich!

Více najdete zde.

 

Migranti a italská agromafie

Pracovní doba až sedmnáct hodin, fyzicky náročná práce a nižší než minimální mzda, ze které zaměstnavatel navíc strhává poplatky za poskytnutí jídla a pití nebo za přístup k lékařské péči v případě zranění. To vše je organizováno místním mafiánským systémem capolarato, který pracovníky z Ghany, Nigérie, Gambie, Súdánu, Somálska, nebo z východní Evropy ilegálně najímá. Naše partnerská organizace Focsiv vytvořila krátký dokument o agromafii, která ovládá část zemědělské produkce v Itálii.

Více najdete zde.