Vyhlášení výsledků výzvy k podání žádostí na financování projektů občanských organizací

4. února 2021

Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE vyhlásilo minulý rok výzvu k podání žádostí na financování projektů podporující udržitelný rozvoj s důrazem na jeho environmentální a/nebo sociální rozměr.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VÝZVY K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OBČANSKÝCH ORGANIZACÍ
4. února 2021 - Vyhlášení výsledků výzvy k podání žádostí na financování projektů občanských organizací

Lhůta pro podání žádostí byla stanovena na 15. ledna 2021 do půlnoci. 1. února 2021 se poté komise usnesla na podpoře 4 organizací, jejichž projekty nejvíce korespondovaly s podmínkami výzvy. 

Předně bychom rádi poděkovali všem 30 žadatelům. Takto velký zájem jsme neočekávali a o to více nás potěšil. Stejně tak nás potěšily jednotlivé projekty, které byly nejen kvalitně zpracované, ale především jsou nositeli smysluplných poslání. To nás naplňuje optimismem a vírou, že je v české společnosti značné odhodlání měnit svět k lepšímu a každému z projektů bychom přáli podporu a úspěšnou realizaci.

Vybrat tedy z těchto třiceti projektů, ten, který nejvíce odpovídá podmínkám výzvy, nebylo vůbec snadné.

Výběrová komise nakonec vybrala celkem 4 projekty, které podpoříme a kterým tímto gratulujeme!

Jedná se o tyto čtyři organizace:

  1. místo: JULINKA z.s. s projektem Společně za zádrž vody v naší krajině.
  2. místo: Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 s projektem Ekobudky
  3. místo: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace s projektem Lipka pro klima.
  4. místo: NaZemi, z.s. s projektem Knihovna NaZemi - křižovatka udržitelného rozvoje.

Vybraným organizacím přejeme mnoho štěstí s jednotlivými projekty a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Stejně tak bychom rádi popřáli mnoho štěstí i všem ostatním organizacím, jejichž projekty nebyly vybrány a doufáme, že i přes neúspěch v této výzvě se jednotlivé projekty budou moci v budoucnu uskutečnit.

Celkové pořadí organizací a jejich projektů naleznete níže.

Summary