Výzva k podání žádostí na financování projektů zaměřených na Cíle udržitelného rozvoje a migraci

15. června 2020

Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE vyhlašuje výzvu k podání žádostí na financování projektů zaměřených na Cíle udržitelného rozvoje a migraci pro rok 2020.

Výzva k podání žádostí na financování projektů zaměřených na Cíle udržitelného rozvoje a migraci
15. června 2020 - Výzva k podání žádostí na financování projektů zaměřených na Cíle udržitelného rozvoje a migraci

Uzávěrka 16/07/2020

Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE vyhlašuje výzvu k podání žádostí na financování projektů, které přispívají k informovanosti o Cílech udržitelného rozvoje a jejich propojení s tématem migrace. Výzva spadá do systému dílčích grantů projektu ‘SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU’, který je součástí vzdělávacího a osvětového programu DEAR (Development Education and Awareness Raising) Evropské komise.

Více informací k výběrovému řízení najdete v textu výzvy.

Pro vypracování žádosti o poskytnutí financování použijte tyto formuláře.

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí financování na základě této výzvy je stanovena do 16. července 2020 do půlnoci.

Žádosti zasílejte na e-mailovou adresu hlavní koordinátorky projektu Cíle udržitelného rozvoje a migrace Veroniky Nožinové (nozinova@diakoniespolu.cz), nebo na adresu Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE.

Žádosti zasílané doporučeně poštou, osobně, kurýrem a dalšími poskytovateli poštovních služeb musí být odeslány v dostatečném předstihu. Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem), doručené na jiné adresy nebo obdržené po termínu uzávěrky nebudou přijaty.