Výzva řecké organizace ActionAid k situaci na řecko-turecké hranici

5. března 2020

Sdílíme výzvu Evropské unii a řecké vládě od naší řecké partnerské organizace ActionAid. „Je nesporným právem každého státu bránit své hranice, stejně jako je nespornou povinností každé země respektovat za všech okolností lidská práva všech.“ ActionAid apeluje na Evropskou unii, aby s Řeckem sdílela břemeno přijímání uprchlíků a také na řeckou vládu, aby svým bezpečnostním složkám dala jasné pokyny k zastavení násilí.

Výzva řecké organizace ActionAid k situaci na řecko-turecké hranici
5. března 2020 - Výzva řecké organizace ActionAid k situaci na řecko-turecké hranici

Výzva k reakci na aktuální uprchlickou krizi: ani jeden lidský život nesmí být v ohrožení

V posledních dnech nevládní organizace ActionAid s velkým znepokojením sleduje rostoucí napětí na řecko-turecké hranici v Evrosu, kde uvízlo množství osob v důsledku nátlakem vynucených politických rozhodnutí. Od okamžiku, kdy Turecko otevřelo cestu do Evropy osobám vysídleným z oblastí zasažených bombovými útoky a válečnými konflikty a tím doslova přestalo plnit společné prohlášení EU a Turecka, čelí ženy, děti i muži z řad uprchlíků rozpoutanému policejnímu násilí a rasismu. Kromě toho policejní a bezpečnostní složky na základě pokynů řecké vlády používají slzný plyn a chemikálie k rozhánění davů pokoušejících se překročit hranice Evropské unie. Místo aby jednala rychle, zaujímá Evropská unie rozhodný postoj k nastalé situaci jen pomalu, ustupuje vydírání ze strany Turecka a řešení problému, který se týká celé Evropy, ponechává na Řecku v důsledku rozhodnutí, jejichž zákonnost je značně kontroverzní.

Severovýchodní Egejské ostrovy, které před několika lety byly symbolem solidarity, jsou dnes zcela vyčerpány neefektivním řízením uprchlické krize a pouze přihlížejí projevům nenávisti, jež v současnosti ve veřejném diskurzu i praxi převládají. Napětí panující posledních několik dnů - ať už jsou oběťmi místní obyvatelé či uprchlíci pokoušející se dostat na území ostrovů, nebo osoby pracují pro humanitární nevládní organizace – je připomínkou skutečnosti, že násilí je násilí, bez ohledu na to, kdo v jeho důsledku trpí.

Sdělovací prostředky mnohdy o situaci informují z etického hlediska zcela nepřípustným způsobem, publikují fotografie pořízené v minulosti a prezentují nenávistné projevy podněcující k vzrůstajícímu napětí mířenému proti jakýmkoli aktům solidarity. Zaměstnanci nevládních organizací jsou terčem útoků, řada zařízení nevládních organizací byla poškozena.

Je nesporným právem každého státu bránit své hranice, stejně jako je nespornou povinností každé země respektovat za všech okolností lidská práva všech.

actionaid vyzývá:

Řeckou vládu, aby dala policejním a bezpečnostním složkám v Evrosu jasné pokyny k zastavení násilí tak, aby nebyly ohroženy žádné lidské životy, a aby se zdržela uplatňování jakýchkoli opatření bránících implementaci mezinárodních nástrojů k ochraně lidských práv.

Evropskou unii, aby aktivně podpořila Řecko v řešení krize zavedením mechanismů přemisťování a nového usídlování uprchlíků a sdílením břemene přijímání uprchlíků všemi členskými státy EU.