Monitoring report

POLICY PAPER: Dopad klimatické krize na pohyb obyvatelstva

Dokument od partnerské organizace ActionAid Hellas se zaměřuje na klimatickou krizi a její důsledky, zejména na životy nejzranitelnějších osob

POLICY PAPER: The impact of climate crisis
on the movement of populations available in English here

Monitoring report

BACKGROUND DOCUMENT:

Řízení migrace v Evropské unii
Nový pakt o migraci a azylu

 

Dokument od partnerské organizace FOCSIV, který se zabývá novým paktem o migraci a azylu v EU.

 

Background document:

Migration governance in the European Union:
the new Pact on Migration and Asylum

available in English here.

Monitoring report

POLICY BRIEF:

Progres v plnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) souvisejících s migrací v České republice

 

Tento dokument sumarizuje závěry zprávy „Řízení integrace migrantů v České republice: Monitorovací zpráva o plnění Agendy 2030 v souvislosti s migrací“, která bere na vědomí přínosy migrace v oblasti udržitelného rozvoje.

 

Policy Brief:

Progress towards SDGs in Relation to Migration in the Czech Republic

available in English here.

 

Monitoring report

MONITORING REPORT:

o plnění Agendy 2030 v souvislosti s migrací a

řízení integrace migrantů v České republice

 

Tato zpráva hodnotí migrační situaci v České republice z hlediska Cílů udržitelného rozvoje. Tyto cíle zahrnují 17 celosvětově schválených cílů, kterých má být dosaženo do roku 2030.

 

Governance of Migrant Integration
in the Czech Republic:
Monitoring report on progress towards
the 2030 Agenda in relation to migration

available in English here.

 

Manuál

LOGO Pali vas to RGB cerny text

Tak nečekejme a jednejme!

Návod, jak zapojit veřejnost do naplňování Cílů udržitelného rozvoje.

 

hlavním cílem je nabídnout návod a inspiraci k podpoře místních aktivit zaměřených na problematiku udržitelného rozvoje. Jedná se především o takové aktivity, které v kontextu
migrace a sociální inkluze podporují motto Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030

„nenechat nikoho stranou“.

 

Document available in English here.

 

cs

POLICY PAPER: Cíle udržitelného rozvoje a migrace

 

shrnutí je založeno na závěrech zprávy „Migrace jako základní prvek udržitelného rozvoje. Výzvy pro Agendu 2030“, která se zaměřuje na souvislosti mezi udržitelným rozvojem a imigrací, a dále představuje kroky, které

 

Policy paper:

Sustainable Development Goals

and Migration

available in English here.

 

Foto na web

 

MONITORING REPORT: Migrace jako základní prvek udržitelného rozvoje. Výzvy pro Agendu 2030

 

zpráva se zaměřuje na souvislosti mezi udržitelným rozvojem a migrací a snaží se představit kroky, které v souvislosti s realizací cílů udržitelného rozvoje (SDG) v rámci Agendy 2030 OSN přijalo Řecko.

 

The challenges of the 2030 Agenda
Μigration as a basic element
of sustainable development

available in English here.

 

 

Návrh bez názvu

PŘÍPADOVÁ STUDIE: Klimatická migrace

 

Publikace pojednává o předpokládaném vývoji klimatické změny a jejím vlivu na migraci. Popisuje také klimatické extrémy, jaké projevy konkrétně mají a jak působí na životy místních. Změny klimatu mají dopad nejen na přírodní prostředí, ale také mění kulturní vzorce, způsob obživy apod.

 

Case study: Climate migration

available in English here.

 

bv

Mýty versus realita: Imigrace z Blízkého východu a severní Afriky do České republiky

 

Publikace se zaměřuje na vývoj imigrace z Blízkého východu a severní Afriky ve 20. století v někdejším Československu a na současné blízkovýchodní přistěhovalecké komunity v České republice.

 

"Myths versus Reality: Immigration from the Middle East and Northern Africa to the Czech Republic" available in English here.

syria

POLICY PAPER: Jak pomoci obnově Sýrie?

 

Analýza současného stavu v Sýrii a překážek, které brání poskytování humanitární pomoci v zemi. Dokument se věnuje také situaci syrských uprchlíků a vnitřně přesídlených osob a možnosti jejich návratu domů.

 

"Policy Paper: How to Help Syria Recover?" available in English here.

tahddi

Spolupráce Diakonie ČCE s komunitním centrem Tahaddi v Libanonu: Příklad dobré praxe

 

Mnoho rodin syrských uprchlíků v Libanonu se nachází v tíživé ekonomické situaci, což vede k zadlužování, zaměstnávání dětí, nebo brzkému vdávání mladých dívek. Komunitní centrum Tahaddi je příkladem mezinárodní pomoci, kde se materiální a psychosociální podpora navzájem doplňují.

 

"Cooperation of Diaconia of the ECCB with Tahaddi Community Center in Lebanon: Good Practice Example" available in English here.

 

cs

PŘÍPADOVÁ STUDIE: Sociální remitence  migrantů z oblasti Blízkého východu žijících v České republice

 

Studie mapuje sosciální remitence migrantů z Blízkého východu, kteří žijí v Česku. Základem výzkumu byla fokusní skupina složená z devíti lidí pocházejících z různých zemí Blízkého východu. 

 

"Case study: Social remittances of migrants from the Middle East living in the Czech Republic" available in English here