Festival WeMind - příběhy lidí v pohybu a Letní škola o migraci

2. září 2020

O hranicích domova, přístupech k pomoci lidem na útěku, migraci péče a dalších tématech, probíhala minulý týden diskuse v rámci Letní školy o migraci, kterou každoročně pořádá Mezinárodní organizace pro migraci, a také na festivalu „WeMind – příběhy lidí v pohybu“. Obě události byly příležitostí, jak lidskou mobilitu a udržitelný rozvoj vidět v širších souvislostech a my jsme si tyto akce pro odbornou i širokou veřejnosti nenechali ujít.

Festival WeMind - příběhy lidí v pohybu a Letní škola o migraci
2. září 2020 - Festival WeMind - příběhy lidí v pohybu a Letní škola o migraci

Foto: Předávání "štafety" mezi projekty Charity a Diakonie.

Během Letní školy o migraci proběhlo několik přednášek na různorodá témata, od klimatické migrace, přes psychosociální podporu v krizových situacích až po boj proti obchodování s lidmi. Hosty programu byli odborníci z akademické sféry i z praxe. Za Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE promluvil na letní škole Erik Siegl, který se zaměřil na komunitní přístup v pomoci lidem na útěku v Jordánsku, Libanonu a Bangladéši. Ve všech těchto cílových zemích se Diakonie podílí na zmírňování dopadů chudoby skrze spolupráci s místními partnery jako jsou místní neziskové organizace nebo církev. Místní partneři pak zahrnují komunity do plánování a realizace projektů souvisejících se vzděláváním, nebo sociální podporou.

Erik Siegl 2Foto: Přednáška Erika Siegla na Letní škole o migraci.

Festival „WeMind – příběhy lidí v pohybu“ si kladl za cíl přiblížit téma lidské mobility co nejširší veřejnosti. Návštěvníci tak měli na výběr z bohatého programu přednášek, dílen, koncertů, nebo například stand-up komedie. Charita ČR se rozhodla festival uspořádat k příležitosti ukončení tříletého projektu MIND, který cílil na zvýšení povědomí o migraci, rozvoji a jejich vzájemné propojenosti. Témata projektů MIND a „Cíle udržitelného rozvoje a migrace“ se protínají a práce Diakonie proto na tříleté úsilí Charity navazuje. Zástupkyně obou organizací si během zahájení festivalu předaly tuto symbolickou štafetu a za Diakonii doufáme, že na práci Charity navážeme nejlépe, jak to bude možné.

yemiFoto: Keynote Speech o budoucnosti kreativity na festivalu WeMind.

Organizačně se Diakonie podílela také na přednášce Petry Ezzedine „Migrace v ženském rodě“. Petra Ezzeddine je sociální antropoložka, která v současnosti vyučuje na Fakultě humanitních studií UK v Praze, kde se dlouhodobě věnuje tématům mobility péče, transnacionálnímu mateřství a genderu v migraci. Její přednáška byla zaměřená na migraci péče a tzv. feminizaci migrace, tedy zvýšení počtu žen, které dobrovolně nebo nuceně opouštějí své domovy. Přednáška poukázala na to, jak absurdně a neudržitelně se v dnešním globalizovaném světě řetězí péče. Kvůli neodpovídajícímu ohodnocení a nedůstojným podmínkám u nás totiž práci pečovatelek často vykonávají cizinky, Češky zároveň pendlují dělat tuto práci do Rakouska nebo Německa. Ezzedine zdůrazňuje, že jedinou cestou, jak předejít dalšímu prodlužování řetězců péče je především funkční sociální stát.

ezzedineFoto: Debata o migraci péče s Petrou Ezzedine.

Spolupráce s Mezinárodní organizací pro migraci a Charitou Česká Republika na organizaci Letní školy o migraci a festivalu WeMind – příběhy lidí v pohybu proběhla v rámci projektu „Cíle udržitelného rozvoje a migrace“, který je financovaný z Evropské unie.