Vybrané publikace určené médiím

Najdete zde například praktický návod, který Vám usnadní orientaci ve statistikách a demografických datech souvisejících migrací. Dále media kit obsahuje přehledné kontakty na expertky a experty na problematiku migrace a organizace občanské společnosti, které pracují s migranty a uprchlíky v ČR i v zahraničí. Kromě toho jsou v mediakitu zahrnuty i odkazy na další užitečné zdroje informací o migraci a udržitelném rozvoji. 

Kompletní soubor s publikacemi v češtině a angličtině, které jsme pro Vás roztřídili do čtyř tematických celků (Migrace v médiích, Integrace v ČR, Gender & Klima, Migrační politiky & Sociální inkluze, Rozvojová spolupráce), je ke stažení zde

Expertní informace o migraci

expertiZ výzkumné zprávy "Migrace bez migrantů? Mediální obraz migrace a jejích aktérů v České republice.", publikované v roce 2019 organizací Člověk v Tísni, vyplývá, že v médiích dostávají nejčasteji příležitost se k tématu migrace vyjádřit politici. V mnohem menší míře je poskytován prostor expetům a expertkám na toto téma, a nejméně často jsou mluvčími samotní migranti a migrantky. "Expertní informace o migraci" poskytuje souhrn kontaktů na odborníky a odbornice, kteří se migrací zabývají, a na organizace, které se k tématu mohou vyjádřit kvalifikovaně.

Jak pracovat s daty o migraci?

barcodeDochází k výraznému nárůstu migrace, migrují převážně samotní muži a jsou migranti zátěží pro sociální systém? Jaké je jejich postavení na pracovním trhu? Stojí uprchlíci skutečně o pomoc, nebo chtějí jen do bohatých zemí? S využitím kvantitativních dat rozebíráme nejčastější stereotypy spojené s migrací. Tento praktický návod usnadní orientaci ve statistikách, korektní využití demografických dat a jejich zasazení do širších souvislostí.

 

Spolupráce Diakonie ČCE s komunitním centrem Tahaddi v Libanonu: Příklad dobré praxe

tahddiMnoho rodin syrských uprchlíků v Libanonu se nachází v tíživé ekonomické situaci, což vede k zadlužování, zaměstnávání dětí, nebo brzkému vdávání mladých dívek. Komunitní centrum Tahaddi je příkladem mezinárodní pomoci, kde se materiální a psychosociální podpora navzájem doplňují.

 

 

Policy Paper: Jak pomoci obnově Sýrie?

syriaAnalýza současného stavu v Sýrii a překážek, které brání poskytování humanitární pomoci v zemi. Dokument se věnuje také situaci syrských uprchlíků a vnitřně přesídlených osob a možnosti jejich návratu domů.

 

 

 

Mýty versus realita: Imigrace z Blízkého východu a severní Afriky do České republiky

bvPublikace se zaměřuje na vývoj imigrace z Blízkého východu a severní Afriky ve 20. století v někdejším Československu a na současné blízkovýchodní přistěhovalecké komunity v České republice.

 

 

 

DOPORUČENÉ ZDROJE INFORMACÍ O MIGRACI A UDRŽITELNÉM ROZVOJI: