MEDIA KIT

Vybrané publikace projektu Cíle udržitelného rozvoje a migrace určené médiím. Najdete zde například praktický návod, který Vám usnadní orientaci ve statistikách, korektní využití demografických dat a jejich zasazení do širších souvislostí, kontakty na expertky a experty na téma migrace z českých organizací občanské společnosti, které pracují s cizinci zde i v zahraničí, nebo odkazy na užitečné zdroje o migraci a udržitelném rozvoji.

Kompletní soubor s publikacemi v češtině a angličtině sdruženými do čtyř tematických celků (Migrace v médiích, Integrace v ČR, Gender & Klima, Migrační politiky & Sociální inkluze, Rozvojová spolupráce) je ke stažení zde.

Expertní informace o migraci

expertiZ výzkumné zprávy "Migrace bez migrantů? Mediální obraz migrace a jejích aktérů v České republice.", publikované v roce 2019 organizací Člověk v Tísni, vyplývá, že v médiích dostávají nejčasteji příležitost se k tématu migrace vyjádřit politici. V mnohem menší míře je prostor poskytnut expetům a expertkám a na posledních příčkách mluvčích jsou migranti a migrantky. "Expertní informace o migraci" poskytují souhrn kontaktů na odborníky a odbornice na téma migrace z českých neziskových organizací, kteří se k tématu mohou vyjádřit kvalifikovaně.

Jak pracovat s daty o migraci?

barcodeDochází k výraznému nárůstu migrace, migrují převážně samotní muži a jsou migranti zátěží pro sociální systém? Jaké je jejich postavení na pracovním trhu? Stojí uprchlíci skutečně o pomoc, nebo chtějí jen do bohatých zemí? S využitím kvantitativních dat rozebíráme nejčastější stereotypy spojené s migrací. Tento praktický návod usnadní orientaci ve statistikách, korektní využití demografických dat a jejich zasazení do širších souvislostí.

 

Spolupráce Diakonie ČCE s komunitním centrem Tahaddi v Libanonu: Příklad dobré praxe

tahddiMnoho rodin syrských uprchlíků v Libanonu se nachází v tíživé ekonomické situaci, což vede k zadlužování, zaměstnávání dětí, nebo brzkému vdávání mladých dívek. Komunitní centrum Tahaddi je příkladem mezinárodní pomoci, kde se materiální a psychosociální podpora navzájem doplňují.

 

 

Policy Paper: Jak pomoci obnově Sýrie?

syriaAnalýza současného stavu v Sýrii a překážek, které brání poskytování humanitární pomoci v zemi. Dokument se věnuje také situaci syrských uprchlíků a vnitřně přesídlených osob a možnosti jejich návratu domů.

 

 

 

Mýty versus realita: Imigrace z Blízkého východu a severní Afriky do České republiky

bvPublikace se zaměřuje na vývoj imigrace z Blízkého východu a severní Afriky ve 20. století v někdejším Československu a na současné blízkovýchodní přistěhovalecké komunity v České republice.

 

 

 

DOPORUČENÉ ZDROJE INFORMACÍ O MIGRACI A UDRŽITELNÉM ROZVOJI: