MEDIA KIT

Výstřižek

„Tváře migrace“ je kampaň Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE. Kampaň přináší veřejnosti příběhy migrantů a informace o souvislostech migrace s Cíli udržitelného rozvoje. Kampaň je součástí tříletého mezinárodního projektu „Cíle udržitelného rozvoje a migrace“, na kterém se Diakonie ČCE podílí s partnerskými organizacemi z Řecka, Slovinska, Itálie, Belgie, Bulharska a Slovenska. V rámci projektu vznikají odborné podkladové materiály pro politiky a novináře, vzdělávací workshopy a akce pro veřejnost. Projekt je financován programem DEAR (Development Education and Awareness Raising) Evropské komise a byl zahájen v březnu 2019.

 

Jak pracovat s daty o migraci?

barcodeDochází k výraznému nárůstu migrace, migrují převážně samotní muži a jsou migranti zátěží pro sociální systém? Jaké je jejich postavení na pracovním trhu? Stojí uprchlíci skutečně o pomoc, nebo chtějí jen do bohatých zemí? S využitím kvantitativních dat rozebíráme nejčastější stereotypy spojené s migrací. Tento praktický návod usnadní orientaci ve statistikách, korektní využití demografických dat a jejich zasazení do širších souvislostí.

 

Spolupráce Diakonie ČCE s komunitním centrem Tahaddi v Libanonu: Příklad dobré praxe

tahddiMnoho rodin syrských uprchlíků v Libanonu se nachází v tíživé ekonomické situaci, což vede k zadlužování, zaměstnávání dětí, nebo brzkému vdávání mladých dívek. Komunitní centrum Tahaddi je příkladem mezinárodní pomoci, kde se materiální a psychosociální podpora navzájem doplňují.

 

 

 

Policy Paper: Jak pomoci obnově Sýrie?

syriaAnalýza současného stavu v Sýrii a překážek, které brání poskytování humanitární pomoci v zemi. Dokument se věnuje také situaci syrských uprchlíků a vnitřně přesídlených osob a možnosti jejich návratu domů.

 

 

 

 

Mýty versus realita: Imigrace z Blízkého východu a severní Afriky do České republiky

bvPublikace se zaměřuje na vývoj imigrace z Blízkého východu a severní Afriky ve 20. století v někdejším Československu a na současné blízkovýchodní přistěhovalecké komunity v České republice.

 

 

 

DOPORUČENÉ ZDROJE: