Nová případová studie o kampani ‘Spolu pre Etiópiu" od organizace Ambrela

16. března 2022

Etiopie má za sebou dlouhou historii bouřlivého politického vývoje a žádnou historii demokracie, na které by mohla stavět. Navzdory slibným demokratizačním reformám a pochvalám ze zahraničí se tak propadla zpět do propasti autoritářství, které v listopadu 2020 vyvrcholilo etnicky motivovaným násilím a následnou humanitární katastrofou na severu země - v regionu Tigray. 

Nová případová studie
16. března 2022 - Nová případová studie o kampani ‘Spolu pre Etiópiu" od organizace Ambrela

Pět slovenských nevládních organizací (eRko - Dobrá novina, Nadace Integra, Slovenská katolická charita, SAVIO a Mary's Meals Slovakia) spolu s platformou Ambrela prostřednictvím svých místních partnerů v Tigray pozorně sledovalo zhoršující se situaci. V březnu 2021 kromě probíhajících rozvojových a humanitárních projektů založila iniciativu Společně pro Etiopii, osvětovou a fundraisingovou kampaň a následně vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc etiopskému lidu. Více o tom, proč iniciativa vznikla, jak probíhala kampaň ve Slovenské republice, co se charitám podařilo během roku konfliktu udělat v terénu a jak byla iniciativa přijata médii a veřejností, si můžete přečíst v případové studii, kterou pro Ambrelu napsala výzkumnice a manažerka strategické komunikace Dr. Boba Markovič Baluch. 

Studie zmiňuje také nástroj "matching fund", který se sice v této kampani plně nepromítl do praxe a neznásobil tak výtěžek sbírky, ale v budoucnu může posloužit jako vhodná forma financování intervence při další humanitární krizi. Na základě literatury a rozhovorů s iniciátory sbírky Společně pro Etiopii jsou v případové studii také zpracovány poznatky a doporučení týkající se propagace, podpory pomoci a zejména fundraisingu pro budoucí kampaně a veřejné sbírky. V závěru publikace jsou rovněž nastíněny možné scénáře vývoje konfliktu v Tigray v nadcházejících měsících. Dokument byl vydán v rámci projektu "Globální cíle a migrace" již v prosinci 2021 za podpory EU prostřednictvím programu DEAR a Slovenské republiky pod značkou SlovakAid. Studii s názvem "Osvetová a fundraisingová kampaň ‘Spolu pre Etiópiu‘ ako reakcia slovenských mimovládnych organizácií na konflikt v regióne Tigra" najdete v anglickem jazyce zde a ve slovenském jazyce zde.

 

AMBRELA - případovka, foto